ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προξενικές Υπηρεσίες


Έκδοση/ Ανανέωση Διαβατηρίων


Υποβάλλεται αίτηση για :
α) έκδοση,
β) επανέκδοση και
γ) αντικατάσταση λόγω απώλειας/κλοπής του διαβατηρίου.
Η αίτηση αφορά την έκδοση διαβατηρίου με λήψη βιομετρικών στοιχείων. Τα βιομετρικά διαβατήρια έχουν ισχύ 5 έτη για τους ανήλικους (διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος) και 10 για τους ενήλικους (διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία).
Συμπληρώνεται το έντυπο Μ.9 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καταβάλλεται το τέλος των 45 ευρώ για διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος και 70 ευρώ για διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία.
Ο αιτητής παρουσιάζεται αυτοπροσώπως στο Προξενείο για τη λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα, υπογραφή).
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.


Αντικατάσταση λόγω απώλειας/κλοπής ή φθοράς: το τέλος είναι διπλάσιο της προηγούμενης έκδοσης.
_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα