Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μεξικό Λογότυπο Υπουργείο Εξωτερικών
      Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

English | Español
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:    Κάντε κλικ: εκτέλεση αναζήτησης
Ειδική Αναζήτηση      
Προξενικές Υπηρεσίες
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English EspañolΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ή ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ακολουθεί κατάλογος υπηρεσιών που δύναται να προσφέρει η Πρεσβεία (χωρίς αυτός να είναι εξαντλητικός)


1. Καταχώρηση Γεννήσεων Εξωτερικού – Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης
Άτομα τα οποία γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά τις 16.08.1960 και των οποίων ο πατέρας είναι Κυπριακής ιθαγένειας, είτε γεννήθηκαν μετά τις 11.6.1999 και των οποίων η μητέρα ή ο πατέρας είναι Κυπριακής Ιθαγένειας, μπορούν μέσω του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας μας να εγγραφούν ως Κύπριοι πολίτες.

Αφού συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο M.121, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης. Σε περιπτώσεις ανηλίκων το έντυπο συμπληρώνουν, υπογράφουν και υποβάλλουν οι γονείς.

Η επανέκδοση του Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης είναι δυνατή μόνο εάν είχε προηγηθεί έκδοση νέου τύπου Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης (μηχανογραφημένου). Το τέλος επανέκδοσης είναι 3,42 Ευρώ (€).


2. Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης
Άτομα τα οποία γεννήθηκαν στην Κύπρο μπορούν μέσω του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για έκδοση αντίγραφου/αντίγραφων του Πιστοποιητικού Γέννησης τους αφού καταβάλουν το τέλος των 5,00 Ευρώ (€) για κάθε αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης που επιθυμούν.

3. Έκδοση διαβατηρίου
Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν μέσω της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για α) έκδοση, β) επανέκδοση, γ) αντικατάσταση λόγω απώλειας, του διαβατηρίου τους. Αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο αίτησης M.9, ο αιτητής οφείλει να υποβάλει τα εξής:

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (4*5 εκ.)

Το προηγούμενο διαβατήριο (εκεί όπου εφαρμόζεται)

Πιστοποιητικό γάμου (σε περιπτώσεις γυναικών οι οποίες επιθυμούν να εγγραφεί στο διαβατήριο και το επώνυμο του συζύγου τους)

Το δελτίο ταυτότητας

Πιστοποιητικό γέννησης (εάν το άτομο υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά)


Τα τέλη έχουν ως εξής:

Έκδοση Κανονικού Διαβατηρίου: 42,72 Ευρώ (€) (68,34 Ευρώ (€) για Μεγάλο Διαβατήριο)

Αντικατάσταση λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής : 85,43 Ευρώ (€) (136,69 Ευρώ (€) εάν πρόκειται για μεγάλο διαβατήριο).

Σημείωση: Εάν πρόκειται για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη απώλεια/φθορά, τα τέλη διπλασιάζονται/τριπλασιάζονται/ τετραπλασιάζονται κ.ο.κ.. Επιπλέον αναφέρεται ότι σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω απώλειας, φθοράς κλοπής, το νέο διαβατήριο έχει μονοετή ισχύ, με δικαίωμα ατελούς ανανέωσης μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετίας.

Έκδοση διαβατηρίου σε ανηλίκους:
Η αίτηση υποβάλλεται και υπογράφεται και από τους δύο γονείς. Προς τούτο, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης M.9. Η ισχύς του διαβατηρίου είναι για πέντε χρόνια και η Προξενική Αρχή δύναται να το ανανεώσει για άλλα πέντε χρόνια. Τέκνα κάτω των 12 ετών που είναι Κύπριοι πολίτες μπορούν να περιληφθούν στο διαβατήριο του πατέρα ή της μητέρας αφού συμπληρωθεί το έντυπο Μ.14 G, και καταβάλλοντας το τέλος των 8,54 Ευρώ (€).

4. Ανανέωση Διαβατηρίου

Τα διαβατήρια που εκδίδονται με ισχύ δέκα έτη δεν είναι δυνατό να ανανεωθούν από την Προξενική Αρχή. Ως εκ τούτου όταν πλησιάζει η συμπλήρωση των 10 ετών, ο κάτοχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για έκδοση νέου διαβατηρίου.

Τα διαβατήρια που εκδίδονται με ισχύ λιγότερη των 10 χρόνων μπορούν να τύχουν ατελούς ανανέωσης από την Προξενική Αρχή για τον αριθμό των ετών που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων. Προς τούτο, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Μ.16.


5. Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου (Πάσου- Laissez Passer)
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου Κυπρίου πολίτη που ευρίσκεται προσωρινά στις χώρες διαπίστευσης της Πρεσβείας στο Μεξικό, το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας, δύνανται να εκδόσει Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (Πάσο- Laissez Passer) το οποίο έχει περιορισμένη διάρκεια και επιτρέπει στον κάτοχό του να αναχωρήσει από την Ισπανία χωρίς κανένα πρόβλημα.

Σημειωτέων ότι το Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο εκδίδεται με αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψει την επιστροφή του φέροντα αυτό στη χώρα καταγωγής/ μονίμου διαμονής του.

Για την έκδοση του Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 17,09 Ευρώ (€) και να προσκομίσει τα ακόλουθα:

Την έκθεση της τοπικής αστυνομίας στην οποία έγινε η δήλωση της απώλειας/κλοπής

Ένα αποδεικτικό της ταυτότητας του ατόμου (ταυτότητα, άδεια οδήγησης κλπ)

1 φωτογραφία


6. Έκδοση Ταυτότητας
Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν μέσω της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για έκδοση/ αντικατάσταση δελτίου πολιτικής ταυτότητας. Ο αιτητής μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να υποβάλει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης (εάν η ταυτότητα εκδίδεται για πρώτη φορά), 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία και να καταβάλει το τέλος των 20,00 Ευρώ (€).

7. Πιστοποιήσεις εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας - Διαδικασία Apostille
Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας προβαίνει σε πιστοποιήσεις εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας για κάθε νόμιμο χρήση στο εξωτερικό. Το τέλος για κάθε πιστοποίηση ορίζεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση (από 1,71 μέχρι 6,83 Ευρώ (€)).

Σε περίπτωση που το έγγραφο φέρει την πιστοποίηση Apostille της αρμόδιας Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης), τότε η πιστοποίηση από την Πρεσβεία είναι περιττή. Για την εξασφάλιση πιστοποίησης Apostille από την αρμόδια υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση μέσω του Προξενικού τμήματος της Πρεσβείας, αφού πρώτα καταβληθεί το τέλος των 3,42 Ευρώ (€) για την αγορά 2 χαρτοσήμων αξίας 1,71 Ευρώ (€) έκαστο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις Apostille στην Κύπρο, επισκεφθείτε την σχετική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης.

8. Πιστοποιήσεις υπογραφών
Το Προξενικό Τμήμα προβαίνει επίσης σε πιστοποιήσεις υπογραφών. Το τέλος για κάθε πιστοποίηση είναι 1.71 Ευρώ (€).

9. Είσπραξη τελών για έκδοση εγγράφων που εκδίδουν οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας
Το Προξενικό Τμήμα δύναται να εισπράττει από ενδιαφερόμενους πολίτες τα τέλη για έκδοση διαφόρων εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

10. Απόκτηση της Κυπριακής Υπηκοότητας μέσω Εγγραφής ή Πολιτογράφησης

Εγγραφή ανηλίκων (κάτω των 18 ετών)
α) Οι αιτήσεις για εγγραφή ανηλίκων οι οποίοι είτε γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά από τις 16/8/1960 και ο πατέρας τους είναι Κύπριος πολίτης, είτε γεννήθηκαν μετά τις 11/6/1999 και ο πατέρας ή η μητέρα τους είναι Κύπριοι πολίτες, υποβάλλονται σε έντυπο M.121 εις διπλούν. Πρέπει να επισυνάπτονται πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού, ταυτότητα, διαβατήρια και πιστοποιητικό γάμου των γονέων.
β) Οι αιτήσεις για εγγραφή ανηλίκων που γεννήθηκαν είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό, πριν από τις 11/6/1999 και η μητέρα τους είναι Κύπρια πολίτης ή ο πατέρας τους απέκτησε την Κυπριακή υπηκοότητα μετά τη γέννησή τους, υποβάλλονται σε έντυπο Μ. 126 από τον γονέα που είναι Κύπριος πολίτης. Πρέπει να επισυνάπτονται δύο φωτογραφίες και το πιστοποιητικό γεννήσεως του ανηλίκου, φωτοαντίγραφα των διαβατηρίων των γονέων και γραπτή συγκατάθεση του γονέα που δεν είναι Κύπριος πολίτης.

Εγγραφή ενηλίκων (άνω των 18 ετών)
α) Άτομα Κυπριακής καταγωγής που γεννήθηκαν πριν από τις 16/8/1960 υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο Μ.71 ή Μ.72 και να επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους και κάποιο αναγνωριστικό έγγραφο του πατέρα ή του παππού τους, π.χ. ταυτότητα / διαβατήριο / πιστοποιητικό ιθαγένειας.
β) Άτομα Κυπριακής καταγωγής, ανεξάρτητα από το μέρος κατοικίας τους, τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16/8/1960, υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο Μ.123 (εις διπλούν) και επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους.
γ) Άτομα Κυπριακής καταγωγής, που έχουν γεννηθεί είτε πριν είτε μετά τις 16/8/1960 και που είναι Βρετανοί πολίτες ή πολίτες οποιασδήποτε χώρας της Κοινοπολιτείας και που κατοικούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία για μια περίοδο ενός έτους, υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο Μ. 124 (εις διπλούν) και να επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους, ένα πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, εκδοθέντος από την αστυνομία, και ένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους.

Εγγραφές ως αποτέλεσμα γάμου με πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ένα ενήλικο άτομο, έχον σώας τας φρένας, που έχει συνάψει γάμο με Κύπριο πολίτη μπορεί να υποβάλει αίτηση σε έντυπο Μ. 125  (εις διπλούν), αφού έχει συμπληρώσει τρία έτη γάμου και αρμονικής συμβίωσης με τον/την Κύπριο/α σύζυγο. (Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει εισέλθει ή διαμένει παράνομα στην Κύπρο). Πρέπει να επισυναφθούν το πιστοποιητικό γάμου, το πιστοποιητικό συμβίωσης των δύο συζύγων, το πιστοποιητικό γεννήσεως του αιτητή, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου εκδοθέντος από την αστυνομία και ταυτότητα ή διαβατήριο του Κυπρίου συζύγου.

Απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας μέσω πολιτογράφησης
Πρέπει να υποβληθεί αίτηση σε έντυπο Μ. 127 από ενήλικα άτομα, έχοντας σώας τας φρένας, που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και που στα τελευταία οκτώ χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησής τους έχουν συμπληρώσει πέραν των 5 ετών διαμονής (ή πέραν των 7 ετών διαμονής αν α) είναι παίκτες, τεχνικοί αθλημάτων ή προπονητές, ή β) εργάζονται σε Διεθνείς Εταιρίες ή για Κύπριους εργοδότες κλπ.). Πρέπει να επισυνάψουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους, το διαβατήριο, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου εκδοθέντος από την αστυνομία, δύο φωτογραφίες και τη δημοσίευση σε μία κυπριακή εφημερίδα, για δύο συναπτές ημέρες, της πρόθεσής τους να αιτηθούν την Κυπριακή ιθαγένεια.

Αποποίηση της Κυπριακής Ιθαγένειας
Αιτήσεις για αποποίηση της Κυπριακής Ιθαγένειας υποβάλλονται σε έντυπο Μ.130 (εις διπλούν). Επισυνάπτεται πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση ότι οι αιτητές είναι κάτοχοι άλλης ξένης ιθαγένειας.

Αιτήσεις για καταχώριση πιστοποίησης θανάτου
Αιτήσεις καταχώρησης θανάτου Κυπρίου πολίτη που απεβίωσε στο εξωτερικό υποβάλλονται σε έντυπο Μ. 138 από τον πλησιέστερο συγγενή του αποθανώντος και επισυνάπτεται πιστοποιητικό θανάτου από τη χώρα στην οποία έλαβε χώρα ο θάνατος.

Σημείωση: Όλες οι ανωτέρω αιτήσεις υπογράφονται ενώπιον Δικαστού ή Δικαστικού Ληξιάρχου αν υποβάλλονται από την Κύπρο, ή ενώπιον Προξενικού Λειτουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας αν υποβάλλονται από το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στο τηλέφωνο (00357) 22804400, και στο φαξ (00357) 22804534
ή
με το Προξενικό τμήμα της Πρεσβείας στο Μεξικό:
Embajada de la República de Chipre,
Sierra Gorda 370,

Lomas de Chapultepec, 11000

Mexico, Mexico City D.F.


κα. Liza Foster – Προξενικός Λειτουργός
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lfoster
mfa.gov.cy
                                            chipre
prodigy.net.mx


11. Ταξίδι στην Κύπρο συνοδεία κάποιου ζώου

Για πληροφορίες για το θέμα αυτό επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument


Πίνακας Τελών

Υπόθεση για την οποία πληρώνονται τα τέληΣε μετρητά
Ευρώ €
Χαρτόσημο
Ευρώ €
Σύνολο
Ευρώ €
1.Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως
(Αίτηση M.121)
20,008,5428,54
2.Έκδοση αντιγράφων Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως3,420,003,42
3.Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Ανηλίκου (Αίτηση M.126)80,008,5488,54
4.Έκδοση Πιστοποιητικού Υπηκοότητας
(Αίτηση M.71 ή M. 72)
20,001,5421,54
5.Εγγραφή ενηλίκων Κυπριακής καταγωγής, γεννηθέντων μετά τις 16/8/1960 (Αίτηση M.123)50,0017,0967,09
6.Εγγραφή ενηλίκων Κυπριακής καταγωγής, βρετανών υπηκόων ή υπηκόων
οποιασδήποτε χώρας της Κοινοπολιτείας (Αίτηση M.124)
80,0017,0997,09
7.Εγγραφή ατόμου που έχει συνάψει γάμο με Κύπριο πολίτη (Αίτηση M. 125)300,0017,09317,09
8.Πολιτογράφηση Αλλοδαπών (Αίτηση M.127)500,0017,09517,09
9.Πιστοποιητικό Ελευθερίας34,170,0034,17
10.Αποποίηση Κυπριακής υπηκοότητας (Αίτηση M.130)30,008,5438,54
11.Καταχώρηση θανάτου Κυπρίου που απεβίωσε στο εξωτερικό (Αίτηση M.138)3,420,003,42
12.Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτικού Γάμου13,670,0013,67
13.Πιστοποιήσεις Apostille0,003,423,42
14.Έκδοση αντιγράφων Πιστοποιητικού Γέννησης5,000,005,00Kάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

© 2008 - 2016 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μεξικό
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου