ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο  Κλείσιμο
 
Εμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας    Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μεξικό    Λογότυπο Υπουργείο Εξωτερικών

    Συνήθεις Ερωτήσεις


1. Χρειάζομαι θεώρηση εισόδου για τη χώρα που θα ταξιδεύσω;
2.  Υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία για τη χώρα που θα ταξιδεύσω;
3.  Χρειάζομαι Προξενική Προστασία. Τι πρέπει να κάνω και ποια είναι τα δικαιώματά μου;
4. Χρειάζομαι να επικοινωνήσω ή να επισκεφθώ  την Πρεσβεία ή Επίτιμο Προξενείο που είναι διαπιστευμένη στη χώρα την οποία βρίσκομαι. Τι πρέπει να κάνω;
5. Για οποιαδήποτε άλλα ερωτήματα και απορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών

1. Χρειάζομαι θεώρηση εισόδου για τη χώρα που θα ταξιδεύσω;

Μπορείτε να μάθετε εάν χρειάζεστε θεώρηση εισόδου με το να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην διεύθυνση Υπουργείου Εξωτερικών - Θεωρήσεις Εισόδου Kάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

2.  Υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία για τη χώρα που θα ταξιδεύσω;

Μπορείτε να μάθετε εάν υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία με το να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην διεύθυνσηΥπουργείου Εξωτερικών - Ταξιδιωτικές οδηγίες Kάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

3.  Χρειάζομαι Προξενική Προστασία. Τι πρέπει να κάνω και ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα δικαιώματά σας με το να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην διεύθυνση Υπουργείου Εξωτερικών - Προξενική Προστασία Kάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

4. Χρειάζομαι να επικοινωνήσω ή να επισκεφθώ  την Πρεσβεία ή Επίτιμο Προξενείο που είναι διαπιστευμένη στη χώρα την οποία βρίσκομαι. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση επικοινωνίας της Πρεσβείας στη διεύθυνση Πρεσβεία Μεξικό ή ένα από τα Επίτιμα Προξενεία της Δημοκρατίας στη διεύθυνση Επίτιμα Προξενεία Kάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

5. Για οποιαδήποτε άλλα ερωτήματα και απορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών

Για οποιαδήποτε άλλα ερωτήματα και απορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών Kάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στην αρχή της σελίδας© 2008 - 2016 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μεξικό
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε τη σελίδα
Εκτύπωση