Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα


Έκδοση Ταξιδιωτικών ΕγγράφωνΑπώλεια η κλοπή ταξιδιωτικών εγγράφων στο εξωτερικό / έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού έγγραφου για επαναπατρισμό στην Κύπρο


Κύπριοι υπήκοοι οι οποίοι έχουν απολέσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα ή τους τα έχουν κλέψει, ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, οφείλουν να επικοινωνήσουν αμέσως με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό για να προβούν σε δήλωση και ζητήσουν αντίγραφο επίσημης έκθεσης και έπειτα να επικοινωνήσουν με την πλησιέστερη Κυπριακή Αποστολή για να τους εκδοθεί προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο / πιστοποιητικό αναγνώρισης ( Πάσο / laissez-passer). Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί την ταυτότητα προσώπου που διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και ισχύει για ένα μόνο ταξίδι, που του επιτρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο.

Μετά την επιστροφή τους στην Κύπρο, θα πρέπει να παραδώσουν το πιστοποιητικό στο τοπικό γραφείο του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για καινούργιο διαβατήριο η ταυτότητα. Τονίζεται ότι όλα τα απολεσθέντα ή κλοπιμαία διαβατήρια ακυρώνονται και καταγράφονται ως άκυρα και επομένως, δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, ακόμη και αν βρεθούν μετά.

Για να λάβετε πιστοποιητικό επιστροφής πρέπει να:

1. Υποβάλετε την επίσημη αστυνομική έκθεση,
2. Συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο αίτησης (Τύπος Μ9 G),
3. Υποβάλετε 2 πρόσφατες φωτογραφίες 3Χ4cm,
4. Πληρώσετε τα σχετικά προξενικά τέλη,
5. Προσκομίσετε ένα αποδεικτικό ταυτότητας (άδεια οδήγησης κλπ) εφόσον υπάρχει.

Τέλος έκδοσης € 20,00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας
Τηλ: +30 210 3734870, +30 210 3734800

Σε περίπτωση έκτακτης και πολύ σοβαρής ανάγκης σε μή εργάσιμες ώρες της Πρεσβείας, οι Κύπριοι πολίτες που διαμένουν ή επισκέπτονται την Ελλάδα μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Λειτουργό Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο τηλέφωνο +357 99660129Ταξιδιωτικά έγγραφα (laissez-passer) Ταξιδιωτικά έγγραφα (laissez-passer)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση