Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα


Τουριστικό Τμήμα

Γραφείο Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου στην Αθήνα

Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), ιδρύθηκε στις 2.1.2019. Ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου Τουρισμού, είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός, καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.
- Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.
- Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
- Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του τουριστικού τομέα.

Πιστό στην αποστολή του συνδράμει στην ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης από την Ελλάδα προς την Κύπρο, το Γραφείο του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου στην Αθήνα, βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και το προσωπικό του είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό.Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου στην Αθήνα είναι:
  Ξενοφώντος 2α, 10557 Σύνταγμα, Αθήνα
  Τηλέφωνα: 210 36 10 178, 210 36 10 057
  Φαξ: 210 36 44 798
  Email: cdmt.athens@gmail.com


  Aκόμα περισσότερες λεπτομέρειες για την τουριστική Κύπρο μπορεί κανείς να αντλήσει στον επίσημο δικτυακό τόπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού:

  http://www.visitcyprus.com/wps/portal  Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
  Εκτύπωση