Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα


Δελτία Τύπου Γραφείου


ΘΕΣΗ: ΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΗ: ΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019
Διευθύνσεις εκλογικών κέντρων στην Ελλάδα ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019 Διευθύνσεις εκλογικών κέντρων στην Ελλάδα
Ευρωπαϊκή γραμμή έκτακτης ανάγκης για εξαφανισμένα παιδιά 116000 Ευρωπαϊκή γραμμή έκτακτης ανάγκης για εξαφανισμένα παιδιά 116000
Σύστημα εγγραφής Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό - «ΟΙΚΑΔΕ» Σύστημα εγγραφής Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό - «ΟΙΚΑΔΕ»
ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟ ΥΠΗΚΟΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟ ΥΠΗΚΟΟ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙΑρχείο Δελτίων Τύπου Γραφείου


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση