English
Έμβλημα Κυπριακής ΔημοκρατίαςΠρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑθήναΛογότυπο Υπουργείου Εξωτερικών

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση            

MME


English

Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΗ ελευθερία του Τύπου και ο περί Τύπου νόμος
  Η ελευθερία του Τύπου και ο περί Τύπου νόμος

  Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας άρχισαν να αναπτύσσονται στην Κύπρο μετά τον ερχομό των Βρετανών στο νησί, στα 1878, οπότε η ελευθερία έκφρασης βρήκε την πρώτη της εφαρμογή, έστω και σε περιορισμένη μορφή. Πριν από το 1878, λόγω της μακράς και καταπιεστικής οθωμανικής διοίκησης, ήταν αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι ήταν δυνατό να κυκλοφορήσει εφημερίδα..
  Η πρώτη κυπριακή εφημερίδα κυκλοφόρησε στις 29 Αυγούστου 1878, και από τότε στην ουσία αρχίζει και η ιστορία της κυπριακής δημοσιογραφίας και τυπογραφίας στην Κύπρο. Η πραγματική όμως άνθιση των μέσων μαζικής επικοινωνίας αρχίζει μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε οι αρχές της ελευθερίας και της ελευθεροτυπίας, καθώς και το δικαίωμα έκφρασης διαδίδονται και στο νησί.

  Μετά την ανεξαρτησία, το 1960, παρατηρείται μια πραγματική επανάσταση στα θέματα μαζικής επικοινωνίας και παράλληλα με τον Τύπο αναπτύσσονται το κυπριακό ραδιόφωνο και η κυπριακή τηλεόραση. Πέρασαν, όμως, 30 χρόνια μετά την κυπριακή ανεξαρτησία για να εισαχθεί και ο θεσμός της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, λόγω κυρίως των πολλών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα εξαιτίας του πολιτικού της προβλήματος.

  Σήμερα η Κύπρος καρπούται τα αγαθά της πλήρους ελευθερίας έκφρασης και ελευθεροτυπίας με ένα πλουραλισμό πληροφοριών, σε γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο, ασύλληπτο για το μέγεθός της.

  Η Ελευθερία του Τύπου

  Ο Τύπος στην Κύπρο είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος και λειτουργεί χωρίς επέμβαση ή έλεγχο από οποιαδήποτε κρατική αρχή.

  Η ελευθερία του Τύπου διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ορίζει: «Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης, της λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών άνευ επεμβάσεως οιασδήποτε δημοσίας αρχής και ανεξαρτήτως συνόρων.»

  Ο πολλαπλασιασμός των εφημερίδων στην Κύπρο - τόσο κυπριακών όσο και ξένων - που αντικατοπτρίζουν ένα ευρύ φάσμα γνωμών και ιδεολογιών, αποτελεί μαρτυρία για τον πλουραλισμό απόψεων που επικρατεί στη χώρα και την ελευθερία την οποία απολαμβάνουν. Η επίκριση αξιωματούχων, δημόσιων προσώπων, κρατικών θεσμών και κυβερνητικών πολιτικών καθώς και η ελευθερία για αποκάλυψη αδικημάτων ή παραλείψεων, όπου αυτά συμβαίνουν, γίνονται αποδεκτές ως μια υγιής εκδήλωση δημοκρατίας.

  Ο Περί Τύπου Νόμος

  Ο Περί Τύπου Νόμος του 1989 διασφαλίζει την ελευθερία του Τύπου, την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των εφημερίδων, το δικαίωμα των δημοσιογράφων να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους και την πρόσβαση σε επίσημη πληροφόρηση.

  Έχουν θεσπιστεί μη νομικές κατευθυντήριες γραμμές και αναμένεται από τους δημοσιογράφους να ασκούν αυτορύθμιση λόγω της απουσίας Συμβουλίου Τύπου, το οποίο να ασχολείται με παράπονα ή μη συμμόρφωση με τα δημοσιογραφικά πρότυπα. Αν και ο Περί Τύπου Νόμος προέβλεπε τη δημιουργία Συμβουλίου Τύπου, το σώμα αυτό δεν κατέστη δυνατό να λειτουργήσει έως τώρα. Οι δημοσιογράφοι της Κύπρου έχουν το δικό τους κώδικα δεοντολογίας και έχουν συστήσει μια επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του.

  Ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση

  Σύμφωνα με τον Περί Τύπου Νόμο, όλοι οι δημοσιογράφοι, Κύπριοι ή ξένοι, έχουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κρατικές πηγές πληροφόρησης, την ελευθερία να αναζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας και την ελευθερία να τις δημοσιοποιούν. Η σχετική Αρχή πρέπει να δίνει τις ζητούμενες πληροφορίες εκτός εάν αυτές αφορούν την κρατική ή δημόσια ασφάλεια, τη συνταγματική ή δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την προστασία της τιμής και των δικαιωμάτων τρίτων μερών.

  Όλοι οι δημοσιογράφοι, Κύπριοι και ξένοι, έχουν το δικαίωμα να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους και να αρνηθούν να δώσουν κατάθεση χωρίς να υπόκεινται σε δίωξη γι'αυτό.

  Η μόνη εξαίρεση αφορά περιπτώσεις όπου ένας δημοσιογράφος δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με κάποιο ποινικό αδίκημα. Είναι δυνατόν τότε να υποχρεωθεί από το Δικαστήριο, που εξετάζει την υπόθεση, ή τον θανατικό ανακριτή να αποκαλύψει την πηγή του, νοουμένου ότι το Δικαστήριο ή ο ανακριτής θα ικανοποιηθούν ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  Η πληροφορία είναι σαφώς σχετική με το ποινικό αδίκημα
  Η πληροφορία δεν μπορεί να ληφθεί με άλλο τρόπο
  Λόγοι υπέρτερου και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την αποκάλυψη της πληροφορίας

  Το δικαίωμα απάντησης

  Πρόσωπα, οργανισμοί ή δημόσια ιδρύματα που κατονομάζονται ή αναφέρονται έμμεσα σε ένα δημοσίευμα ή άρθρο έχουν το δικαίωμα απάντησης εάν θεωρούν την πληροφορία που τους αφορά ως αναληθή ή παραπλανητική. Η απάντηση τους πρέπει να δημοσιευθεί, χωρίς χρέωση, εντός τριών ημερών από την παραλαβή της, δίνοντας την ίδια έκταση προβολής που είχε και το αρχικό δημοσίευμα.

  Τι χρειάζεται για την εγγραφή και έκδοση εφημερίδας
  Πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή και έκδοση τόσο εγχώριας όσο και ξένης εφημερίδας καθώς και σχετικά έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο Εξυπηρέτηση Εγγραφή Eφημερίδων.

  Ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων

  Επιτρέπεται σε όλες τις εφημερίδες να κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς. Για το λόγο αυτό τα πρακτορεία διανομής, τα περίπτερα και άλλοι τόποι διανομής πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εφημερίδες είναι διαθέσιμες στο κοινό χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως των πολιτικών τάσεων ή απόψεων μιας εφημερίδας.

  Για τους σκοπούς του Νόμου ο όρος «εφημερίδα» περιλαμβάνει και τα περιοδικά και οποιοδήποτε έντυπο εκδίδεται τακτικά, μια τουλάχιστον φορά κάθε τετραμηνία.


  Ιανουάριος 2006


Κατεβάστε το Acrobat ReaderΑρχή Σελίδας


Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+ και Netscape Navigator 6.2+

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπέυθυνος Σελίδας