Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα


Δελτία Τύπου ΓραφείουΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

  Για Κύπριους που διαμένουν στο εξωτερικό οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

  Για την υποβολή της αίτησης και την έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και οι 2 αιτητές προσωπικά.

  Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου

  1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από τον αιτητή.
   2. Διαβατήριο ή πολιτική ταυτότητα.

   3. Ένορκη δήλωση που να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση(άγαμος/διαζευγμένος/χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του πρόσωπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
   4. Σε περίπτωση που ήταν ξανά παντρεμένος:

     α) Τελεσίδικο διαζύγιο από το Οικογενειακό Δικαστήριο, αφού πέρασαν 42 μέρες από την έκδοση του ή

     β) Θρησκευτικό διαζύγιο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου αν εκδόθηκε πριν το 1990
    5. Σε περίπτωση χηρείας πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου από Επαρχιακή Διοίκηση καθώς και Πιστοποιητικό γάμου του ζεύγους
    6. Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά αίτησης και έκδοση της σχετική βεβαίωσης.
   7. Καταβολή τελών €3,42 για την Ένορκη Δήλωση

   ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Ένορκος δήλωση Γάμου.doc (File Size: 22,95Kb)
   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.doc (File Size: 24,99Kb)


  Κατεβάστε το Word Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.doc (Μέγεθος αρχείου:24,99Kb)[
  Κατεβάστε το Word Αρχείο Ένορκος δήλωση Γάμου.doc (Μέγεθος αρχείου:22,95Kb)


  Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
  Εκτύπωση