English|فارسی

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση  


ΕκτύπωσηΕκτύπωση


     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι υπήκοοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα πρέπει να εξασφαλίσουν θεώρηση εισόδου για να επισκεφθούν την Κύπρο. Η υποβολή της αίτησης γίνεται επί του παρόντος λόγω κορωνοϊού μόνο στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας και μόνο για τους Ιρανούς υπηκόους που εξασφάλισαν την Ειδική Αδεια μετάβασης στην Κύπρο (πληροφορίες για την Ειδική αυτή Άδεια μπορούν να εξασφαλιστούν από την ενότητα "Ενημέρωση - Τρέχοντα Νέα").

Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα έγγραφα για να εξεταστεί η αίτησή τους:

1. Έγκυρο Διαβατήριο (η εγκυρότητα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες)
2. Φωτοτυπίες των πρώτων 8 σελίδων του διαβατηρίου και των διαφόρων άλλων θεωρήσεων που ενδέχεται
να κατέχει ο αιτητής.
3. Πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις για θεώρηση εισόδου.
4. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες του αιτητή μη επεξεργασμένες.
5. Φωτοτυπία του πιστοποιητικού γεννήσεως του αιτητή (όλες οι σελίδες). Αν το πιστοποιητικό είναι
καινούργιο, θα πρέπει να επισυναφθεί και αντίγραφο της εθνικής ταυτότητας του αιτητή.
6. Φωτοτυπίες πιστοποιητικών περιουσίας, αν υπάρχουν, ή πιστοποιητικό εισοδημάτων και/ή κατάσταση
λογαριασμού τράπεζας του αιτητή.
7. Πιστοποιητικό ή επιστολή από τον εργοδότη στην Αγγλική ή με Αγγλική μετάφραση αναφορικά με την
εργοδότηση του αιτητή που θα πρέπει να αναφέρει τα καθήκοντα του αιτητή, το μισθό του και την
εγκεκριμένη από τον εργοδότη περίδο διακοπών
8. Προπληρωμένη κράτηση ξενοδοχείου ή πρόσκληση που να δηλώνει το τόπο διαμονής.
9. Μετ' επιστροφής εισιτήριο με συγκεκριμένες ημερομηνίες.
10. Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού των τελευταίων έξι μηνών.
11. Αντίγραφο του διαβατηρίου του αιτητή με τα στοιχεία του και τις θεωρήσεις που έλαβε κατά το παρελθόν
και τα προηγούμενα του διαβατήρια (και πάλι με αντίγραφα των σελίδων με τα στοιχεία του και τις
παλαιές θεωρήσεις που έλαβε).
12. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο θα πρέπει να επισυνάπτουν επίσης αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας
τους, μαζί με αντίγραφο του πωλητήριου εγγραφου. Στην περίπτωση που δεν εκδόθηκε ακόμη τίτλος, θα
πρέπει να επισυναφθούν αντίγραφα των τραπεζικών πληρωμών η αντίγραφο πιστοποιητικού που να
βεβσιώνει ότι το ακίνητο έχει αγοραστεί.
13. Οι επισκέπτοντες την Κύπρο για επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να υποβάλουν πρόσκληση από
την Κυπριακή εταιρεία που θα επισκεφθούν με καθορισμό του χρόνου και του σκοπού της επίσκεψης.
14. Για τη συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες ομαδικές δραστηριότητες, πέραν της έγγραφης επιβεβαίωσης της
συμμετοχής, πλήρες πρόγραμμα των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Αγγλική θα πρέπει να υποβάλλεται.
15. Πρόσωπα που προσκαλούνται για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους στην οικία τους θα πρέπει, αντί
της κράτησης σε ξενοδοχείο να υποβάλουν α) επιστολή πρόσκλησης, β) αντίγραφα διαβατηρίων και
ταυτοτήτων των προσώπων που τους προσκαλούν και γ) Δήλωση Ανάληψης Ευθύνης ή Τραπεζική
εγγύηση.
16. Πρόσωπα που επισκέπτονται την Κύπρο για πραγματοποίηση συνεντεύξεων σε ξένες διπλωματικές
αποστολές θα πρέπει να επισυνάπτουν έγγραφη απόδειξη των συνεντεύξεων τους, ως επίσης και άλλες
αναγκαίες πληροφορίες, δικαιολογώντας το σκοπό της επίσκεψής τους στην τρίτη χώρα.
17. Πρόσωπα που γεννήθηκαν μετά το 1945 θα πρέπει να κατέχουν ιατρική ασφάλιση για όλη τη διάρκεια
της παραμονής τους στην Κύπρο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

* Κάτοχοι Ιρανικών διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου.

* Οι αιτητές πρέπει να κατέχουν τις φωτοτυπίες των εγγράφων που αναφέρονται πιο πάνω. Κατά την
υποβολή των εγγράφων θα ζητηθούν να παρουσιάσουν τα πρωτότυπα.

* Οι αιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η παρουσίαση όλων των πιο πάνω εγγράφων δεν αποτελεί εγγύηση για
παραχώρηση θεώρησης εισόδου.

* Η διαδικασία εξέτασης μιας πλήρως συμπληρωμένης αίτησης είναι τρείς εργάσιμες ημέρες και συνεπώς οι
αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.

* Οι Μεταναστευτικές Αρχές στα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν στους
κατόχους Κυπριακής θεώρησης εισόδου την είσοδο στη Δημοκρατία.

* Το κόστος των θεωρήσεων είναι 20 ευρώ για θεώρηση μιας εισόδου και 60 ευρώ για θεώρηση πολλαπλών
ταξιδίων το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται σε μετρητά μόνο σε ευρώ.

* Οι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης Schengen μπορούν να εισέρχονται στη Δημοκρατία χωρίς την έκδοση
Κυπριακής εθνικής θεώρησης.Προξενενικό Τμήμα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Τεχεράνη

Τηλ. +98 21 - 222 19 842
Fax. +98 21 - 222 19 843

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

VISA APPLICATION FORM.docxVISA APPLICATION FORM.docx


ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Assumption  of Responsibility.docAssumption of Responsibility.doc


ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

COVID-19 DESTINATION PROTOCOLS (FROM 1st MARCH 2021).pdfCOVID-19 DESTINATION PROTOCOLS (FROM 1st MARCH 2021).pdf


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ


National Visa Information System (N-VIS)Technology can play a key role in improving and reinforcing external borders. Over the past years, Cyprus has been operating a large-scale IT system (N.VIS) for collecting and processing visa applications.

What is VIS?

The National Visa Information System (N.VIS) allows the Ministry of Foreign Affairs. to processes data and make decisions relating to applications for short-stay visas to visit, or to transit through, the Republic of Cyprus. For this purpose, the N.VIS is connected to the stop-list of the police. At this stage 38 Embassies and Consulates use the N.VIS.

What is the purpose of VIS?

(a) The N.VIS enables the Ministry of Foreign Affairs to check if a visa applicant is filed as a forbidden immigrant in the national stop-list.
(b) It enables border guards to verify that a person presenting a visa is its rightful holder.

(c) It assists in preventing, detecting and investigating terrorist offences and other serious criminal offences.

How does it work in practice?

Visa applications are submitted in paper form. In some countries, visa applications are submitted to External Service Providers (ESPs) who then forward them to the contracted local Cypriot Embassy/ Consulate. Once the applicant’s details are entered in the N.VIS, a number of checks are run including for determining if the applicant is filed in the national stop-list as an illegal immigrant. Clear of all checks, the visa is issued to the applicant.

Who can access VIS?

Access to VIS data has only authorized personnel of the Ministry of Foreign Affairs for the purpose of visa application management. Competent visa authorities (the Police) may use the VIS for the purpose of examining applications at the points of entry and/ or for Visa extension at District Police Immigration Offices.
The authorities responsible for carrying out checks at external borders and within the national territories have access to query the VIS for the purpose of verifying the authenticity of the visa.

Legal Background

The main acts constituting the N.VIS legal framework are:
· Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 concerning the VIS and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation), OJUE L 218, 13.8.2008, p. 60.

· Council Decision 2008/633/JHA of 23 June 2008 concerning access for consultation of the VIS by designated authorities of Member States and by Europol for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offence, OJUE L 218, 13.8.2008, p. 129.

How is my data in VIS protected?

All personal data processed in relation to visa application management are protected by the European Union data protection legislation (The General Data Protection Regulation – GDPR) and the implementing national data protection legislation. Access to N.VIS data is limited to authorized staff in the performance of their tasks. They must ensure that the use of N.VIS data is limited to that which is strictly necessary, appropriate and proportionate for carrying out their tasks.
Although VIS is not accessible from the internet, any person has the right to be informed about his/her data in the VIS. Any person may request that inaccurate data about him/her is corrected and unlawfully recorded data is deleted.

The lawfulness of processing N.VIS personal data is supervised by the Commissioner for Personal Data Protection who is the National Supervisory Authority.

What are my rights?

Each individual has the following rights regarding the processing of their personal data in the N.VIS:
· the right to ask about the data relating to them in the VIS,
· the right to request that inaccurate data relating to them in the VIS be corrected,
· The right to submit a complaint to the Commissioner for Personal Data Protection.

Whom can I contact for more information?

The Ministry of Foreign Affairs has appointed a Data Protection Officer (DPO) who can advise data subjects in relation to the exercise of their rights. The DPO can be contacted at dpo@mfa.gov.cy.


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+ και Netscape Navigator 6.2+

© 2006 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπέυθυνος Σελίδας