Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 με τον διορισμό της κας Σαμπίνας Τοφάν ως Εμπορικής Συμβούλου

E-mail: stofan@mcit.gov.cy

Η Κύπρος ως Διεθνές Επιχειρηματικό και Οικονομικό Κέντρο

Η Κύπρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου και γεωγραφικά τοποθετείται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Η πολύ σημαντική γεωγραφική θέση του νησιού καθόρισε ουσιαστικά την ιστορική εξέλιξή του.

Η στρατηγική θέση της Κύπρου, σε συνδυασμό με τον πλούσιο γεωργικό, δασικό και κυρίως ορυκτό πλούτο της, την κατέστησαν διαμετακομιστικό σταθμό και κέντρο εμπορίου. Αυτοί ήταν οι κύριοι λόγοι για την προσέλκυση πολλών κατακτητών, οι οποίοι, έχοντας υπό την κυριαρχία τους το νησί, ουσιαστικά έλεγχαν και τις εμπορικές οδούς του τότε γνωστού κόσμου .

Η Κύπρος, αφού γνώρισε πολλούς κατακτητές, αποκτά τελικά την ελευθερία της και το 1960 ανακηρύσσεται σε ανεξάρτητο κράτος. ΄Ένα από τα κύρια μελήματα της πρώτης κυβέρνησης ήταν η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής . ΄Έτσι, κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης έφτασε το 7%.

Oι θετικές εξελίξεις 13 χρόνων προγραμματισμένης ανάπτυξης οδηγήθηκαν σε προσωρινό τέλος με την τουρκική εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου το 1974. Προς στιγμή η οικονομία απειλήθηκε με πλήρη κατάρρευση, και αντιμετώπισε σωρεία προβλημάτων .Ωστόσο, η κυπριακή οικονομία όχι μόνο κατάφερε να ορθοποδήσει, αλλά και να αναπτυχθεί . Σήμερα ο τριτογενής τομέας των υπηρεσιών θεωρείται η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, και η Κύπρος έχει καταστεί διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και κέντρο παροχής υπηρεσιών.


Ξένες επενδύσεις στην Κύπρο

Η προσέλκυση ξένων επενδυτών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, και ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις έχει καταστεί από τον Οκτώβριο του 2004 γενικά φιλελεύθερη, τόσο για επενδυτές που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για επενδυτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι για επενδύσεις στην Κύπρο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά το ποσοστό ξένης συμμετοχής και το ύψος επένδυσης. Συνεχίζουν όμως να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί λόγω άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων όπως π.χ. του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου, και του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου.

Ανάμεσα στα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος για την ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων είναι τα εξής:

· Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
· Στρατηγική θέση, ανάμεσα σε 3 ηπείρους, που την καθιστά γέφυρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανάμεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή
· Ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, περιλαμβανομένου εταιρικού φόρου 10%
· Πλήρως ελευθεροποιημένη πολιτική ξένων επενδύσεων
· Διμερείς συμφωνίες για επενδύσεις με 17 χώρες
· Χαμηλά λειτουργικά έξοδα και έξοδα αρχικής επένδυσης
· Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης με 40 χώρες
· Ελεύθερη διακίνηση ξένου συναλλάγματος
· Πολιτική σταθερότητα
· Άριστο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
· Υψηλό βιοτικό επίπεδο συνδυασμένο με χαμηλό δείκτη εγκληματικότητας
· Αποτελεσματικό σύστημα νομικών, λογιστικών και τραπεζικών υπηρεσιών
· Ελεύθερη ζώνη εμπορίου
· Άρτια εκπαιδευμένο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό, και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες για το επενδυτικό περιβάλλον στην Κύπρο, καθώς και την πολιτική που διέπει τις ξένες επενδύσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ξένων Επενδυτών (Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος – Τηλ.: +357 22 867239 / 867143, Φαξ: +357 22 375541, e-mail: ids@mcit.gov.cy).


Δυναμισμός κυπριακής οικονομίας

Η οικονομία της Κύπρου χαρακτηρίζεται ως ανοικτή με τον ιδιωτικό τομέα να διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο στον τομέα της παραγωγής. Ο κυβερνητικός ρόλος επικεντρώνεται στη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος μέσω της διατήρησης συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης της οικονομικής, κοινωνικής και νομικής υποδομής.

Η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει δυναμισμό και ευελιξία σε όλη τη χρονική περίοδο από την ανεξαρτησία του νησιού.

Παρά το τεράστιο πλήγμα που δέχθηκε η οικονομία, συνεπεία της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974, κατάφερε να ορθοποδήσει και να σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ο διεθνής Τύπος χαρακτήρισε τα επιτεύγματα αυτά ως «οικονομικό θαύμα». Μερικά από τα επιτεύγματα αυτά είναι :

· Εντυπωσιακός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ,
· Γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, που συνοδεύθηκε από τη δημιουργία ευκαιριών για νέες θέσεις εργασίας και σταθεροποίησης των συνθηκών πλήρους απασχόλησης,
· Το γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης ακολούθησε ουσιαστική αναδιάρθρωση της οικονομίας από τομεακή σκοπιά.Κύπρος – Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κύπρος κατέστη πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαίου 2004, και ως εκ τούτου διατηρεί στενές πολιτικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις με τις χώρες μέλη της ΕΕ.

Οι σχέσεις της Κύπρου με την ΕΕ χρονολογούνται από το 1972 με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης που ήταν στην ουσία μια εμπορική συμφωνία. Το 1987, η Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης υπογράφηκε μεταξύ της Κύπρου και της ΕΕ. Οι σχέσεις Κύπρου και ΕΕ τέθηκαν σε μια νέα διάσταση όταν η Κύπρος υπέβαλε την υποψηφιότητα της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή οικογένεια τον Ιούλιο του 1990. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 1998 και έληξαν επιτυχώς κατά το τέλος του 2002. Στις 16 Απριλίου 2003, η Κύπρος υπέγραψε, μαζί με τις άλλες εννέα προσχωρούσες χώρες, τη Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ, μπαίνοντας έτσι στην τελική ευθεία για την πλήρη ένταξη.

Η ΕΕ αποτελεί τον κύριο εμπορικό εταίρο της Κύπρου, απορροφώντας περισσότερο από 55% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών και προμηθεύοντας την Κυπριακή αγορά με το 50% των συνολικών εισαγωγών της. Επιπρόσθετα περίπου 70% του τουριστικού κύματος που επισκέπτεται την Κύπρο προέρχεται από χώρες-μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, η Κύπρος διατηρεί στενές πολιτικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού κόσμου και του Ισραήλ καθώς και με τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Έτσι, ως πλήρες μέλος της ΕΕ, το νησί μπορεί να αποτελέσει γέφυρα της ενωμένης Ευρώπης με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.


Κύπρος – ναυτιλιακό κέντρο

Η Κύπρος έχει επιπρόσθετα εξελιχθεί σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο για τη διαχείριση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ναυτιλία διεθνώς. Ο Κυπριακός Εμπορικός Στόλος κατέχει την 6η θέση παγκοσμίως με χωρητικότητα 25 εκατομμύρια κόρους.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Κύπρος καθώς και στις άριστες υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα αυτό. Ωστόσο, η Κύπρος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σημαία ευκαιρίας. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επικυρώσει σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για την ασφάλεια της ναυτιλίας, για την αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης, για την εκπαίδευση, πιστοποίηση και τήρηση φυλακών των ναυτικών και στον περιορισμό των αστικών ευθυνών των πλοιοκτητών σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο και Συμβάσεις για ναυτική εργασία.

Κατά τα τελευταία δυο χρόνια έχει εκσυγχρονισθεί σημαντικά η νομοθεσία που διέπει την εμπορική ναυτιλία, κυρίως με την κύρωση όλων των βασικών διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων και την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Η Κύπρος έχει εγκαθιδρύσει δίκτυο εποπτών κυπριακών πλοίων, το οποίο επεκτείνεται συνεχώς, αριθμώντας σήμερα 35 επόπτες που καλύπτουν 25 λιμάνια σε 14 χώρες. Με τα μέτρα αυτά επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των Κυπριακών πλοίων.

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων

10/05/2004


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση