Ελληνικά|English

صفحه خانه | پرسش های مکرر | نقشه سایت | پیوندها | تماس با ما          

جستجو

جستجو

جستجوی پیشرفت     


چاپچاپ


     
بخش بازرگانی سفارت جمهوری قبرس در کشور امارات در دوبی واقع شده است. جهت اخذ هر گونه اطلاعات می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

Mr. Youssef El Guindi 20.03.2007
Commercial Counsellor
Cyprus Trade Center,
Al Ghurair Center, Office Tower, Office No. 635, Dubai, UAE
Tel: 971-4-282411, 283762
Fax: 971-4-275700
E-mail: Cycentre@emirates.net.ae
قبرس مركز بين المللي امور بازرگاني و مالي

قبرس سومين جزيره بزرگ درياي مديترانه است, كه در تقاطع سه قاره (اروپا, آسيا و آفريقا) و راههاي بازرگاني اولين تاجران تاريخ باستان قرار گرفته است. عامل عمده شكل گيري تاريخ قبرس, موقعيت مهم جغرافيايي آن مي باشد.

موقعيت سوق الجيشي جزيره, در زمينه ي كشاورزي و وفور مواد معدني, قبرس را به عنوان يك مركز بازرگاني بين راهي ارائه نمود.
اينان دلايل اصلي جذب كشورگشايان متعددي بودند كه كنترل راههاي اصلي بازرگاني آن زمان را با زيرفرمان گرفتن جزيره تحت كنترل خود قرار دادند.

بعد از تجربه كردن تعداد زيادي از كشور گشايان, سرانجام قبرس اسقلال خود را بدست آورد و در سال 1960 به عنوان يك كشور مستقل اعلام شد. يكي از وظايف اصلي اولين دولت آن زمان تسريع نرخ رشد اقتصادي و ايجاد يك زيربناي مورد تاييد بود.در نتيجه, نرخ رشد سالانه در سال هاي اوليه استقلال به رقم 7% رسيد.

نتايج مطلوب 13 ساله طرح توسعه به دليل هجوم تركيه و اشغال قسمت شمالي قبرس در سال 1974 با يك توقف موقتي مواجه گرديد. براي مدت كوتاهي, اقتصاد كشور در آستانه فروپاشي قرار گرفت و با مشكلات متعددي روبرو گرديد. هرچند ترتيبي اتخاذ شد كه اين امر نه تنها جبران شد بلكه ترقي هم پيدا كرد.

در حال حاضر, بخش سوم (خدمات) به عنوان ستون اصلي اقتصاد جزيره به شمار مي رود و قبرس به عنوان يك مركز بين المللي بازرگاني و مركز ارايه و تامين خدمات بنياد گرديده است.

سرمايه گذاري هاي خارجي در قبرس

يكي از اهداف اصلي در سياست توسعه و عمران دولت, ترويج القاء سرمايه گذاري خارجي در تمامي بخش هاي اقتصادي است كه با يك شدت بيشتر در زمينه تكنولوژي پيشرفته مي باشد.

در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي و ارتقاء رفاه اقتصادي در قبرس, دولت سياست سرمايه گذاري خارجي را براي هر دو مليت هاي
اتحاديه اروپا و غير اتحاديه اروپا آزاد كرده است.
مراحل اداري نيز ساده ترشده و در بيشتر بخش هاي اقتصادي و همچنين در مورد حداقل سرمايه گذاري و درصد مشاركت خارجي ها هيچگونه محدوديتي اعمال نمي گردد. به علاوه, تشريفات زايد اداري نيز براي رواج و ايجاد موقعيت هاي سرمايه گذاري افرادي كه غير ساكن مي باشند كمتر شده است.

در نتيجه, شركت هاي خارجي اكنون فرصت سرمايه گذاري و ايجاد تجارت و بازرگاني را در قبرس با شرايط برابر با سرمايه گذاران محلي دارند و هيچگونه تفاوتي بين شركت هاي خارجي و قبرسي وجود ندارد.

مهمترين عواملي كه قبرس را به عنوان يك مركز بازرگاني بين المللي ارايه مي دهند به شرح زير است:
عضويت در اتحاديه اروپا
موقعيت سوق الجيشي واقع در تقاطع بين سه قاره و ارايه خدمات به
عنوان پاسگاه اروپايي خاورميانه
نظام مالياتي مطلوب شامل 10 درصد ماليات شراكت
نظام آزاد سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ساده تر شدن مراحل اداري براي بدست آوردن مجوزهاي ضروري و
توافقنامه هاي متقابل سرمايه گذاري با 17 كشور
هزينه هاي پايين برنامه ريزي و عملكرد
نيروي كار واجد شرايط بالا, تحصيلكرده و آشنا به چندين زبان
قراردادهاي دو جانبه مالياتي با 40 كشور
آزادي نقل و انتقال (تبديل) ارز خارجي
فراهم بودن منطقه آزاد
راندمان قانوني, خدمات حسابداري و بانكداري
استاندارد اروپايي زندگي
آب و هواي دلپذير و ويژگي هاي جغرافيايي مطلوب
عالي ترين سطح تكنولوژي مخابراتي
كشور دموكراتيك (مردم سالاري) با بازار آزاد اقتصادي
ثبات سياسي
ميزان پايين بزهكاري, يكي از كمترين ها در اروپا

در صورت نياز به هر گونه اطلاعات بيشتر در رابطه با سرمايه گذاري خارجي در قبرس, لطفأ با مركز خدمات سرمايه گزاران خارجي به آدرس زير تماس حاصل نماييد:
قبرس. نيكوزيا. خيابان آندريا آرازو1421, شماره 6
تلفن: 867239 22 00357
فاكس: 375541 22 357 00
آدرس اينترنتي: e-mail: ids@mcit.gov.cy


پويايي اقتصاد قبرس

اقتصاد قبرس وابسته به بازار است, و با يك بخش خصوصي نقش مؤثري را در بازدهي منطقه بازي مي كند. نقش دولت تمركز بر بوجود آوردن يك محيط مطلوب بازرگاني است كه از طريق نگهداري شرايط سطح بالاي ثبات اقتصادي, بالا بردن سطح اجتماعي- اقتصادي و زير بناي حقوقي و پيگيري توسعه وعمران قابل رشد مي باشد.

اقتصاد قبرس, پويايي و انعطاف پذيري خود را از زمان استقلال جزيره به نمايش گذاشته است. عليرغم هجوم نظامي تركيه در سال 1974 و عواقب ويران كننده ناشي از آن, اقتصاد موفق به جبران و احراز دستاوردهاي مهمي گرديد.اين امر تصادفي نيست كه چند سال پس از مورد تجاوز قرارگرفتن, رسانه هاي بين المللي, اقتصاد قبرس را جهشي به سوي جلو و مثل يك معجزه واقعي اقتصادي توصيف كردند.

تعدادي از اين دستاوردها بشرح زير مي باشند

يك نرخ تحسين برانگيز براي رشد واقعي سالانه توليد ناخالص داخلي
رشد سريع توليد ناخالص داخلي به همراه بوجودآوردن فرصت هاي فراوان براي اشتغال و تثبيت شرايط استخدام كامل.
عملكرد قابل قبول رشد و توسعه توأم با شرايط مربوط به ثبات اقتصادي داخلي و خارجي.
نرخ سريع رشد همراه بود با يك تغييرات اساسي قابل توجه اقتصادي از نقطه نظر محدوده.


ارزشيابي اقتصاد قبرس توسط صندوق بين المللي پول

هيئت اجرايي صندوق بين المللي پول در گزارش مورخه 31 ژانويه 2003 خود ضمن اشاره به موقعيت اقتصادي قبرس خاطرنشان مي كند كه بيش از دو دهه است كه عملكرد مؤثر اقتصادي قبرس با بهره برداري از توليد ناخالص داخلي سريعأ خود را به سطح معمول در كشورهاي اروپايي نزديك مي كند. توسعه و رشد توانمند, نرخ رشد بيكاري را در دو دهه اخير زير سطح 4% نگه داشته, تورم نيز تحت كنترل باقيمانده و كسري موازنه مالي در دهه گذشته بطور متوسط زير 5/3% توليد ناخالص داخلي بوده است.

به علاوه, مديران اجرايي صندوق بين المللي پول ضمن خوشامد گويي, دست يافتن قبرس به پيشرفت هاي اساسي در بهبود برنامه كار را شامل لغو سقف نرخ بهره, اعطاي خود مختاري قانوني به بانك مركزي, ادامه امكان افتتاح حساب سرمايه بصورت آزاد و اصلاح سيستم مالياتي, مضاف بر اينكه اين دستاوردها كمك كردند تا زمينه لازم براي عضويت قبرس در اتحاديه اروپا در سال 2004 فراهم گردد.


قبرس ـ اتحاديه اروپا

از اول ماه سال 2004 , قبرس يك عضو كامل اتحاديه اروپا مي باشد.

روابط رسمي با اتحاديه اروپا به سال 1972 باز مي گردد كه با امضاي قرارداد همكاري كه در واقع يك توافق بازرگاني بود آغاز شد. در سال 1987 يك توافقنامه اتحاديه گمركات بين قبرس و اتحاديه اروپا به امضا رسيد. روابط قبرس و اتحاديه اروپا در سال 1990 با درخواست قبرس براي عضويت كامل در اتحاديه اروپا وارد ابعاد تازه تري شد. مذاكرات دستيابي در سال 1998 آغاز و بطور موفقيت آميزي در پايان سال 2002 خاتمه يافت. در 16 آوريل سال 2003 قبرس به همراه كشور ديگر پيمان پيوستن به اتحاديه اروپا را امضاء كرده, و راه را براي عضويت كامل اتحاديه اروپا در اول ماه مه 2004 هموار نمود.

اتحاديه اروپا قبرس را به عنوان شريك اصلي بازرگاني خود قرارداده, كه بيش از 55% صادرات داخلي اتحاديه را جذب ودر حدود 50% مجموع واردات آنرا به قبرس تامين مي كند. بعلاوه, 70% توريست هايي كه از جزيره ديدن مي كنند اصالتأ از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي باشند.

افزون بر اين, قبرس روابط نزديك سياسي و بازرگاني با كشورهاي حوزه خاورميانه را با هر دو دنياي عرب و اسرائيل و به همان اندازه با كشورهاي سوسياليست پيشين اروپاي مركزي و شرقي حفظ مي كند.
از اين رو, قبرس به عنوان يك كشور عضو اتحاديه اروپا تبديل به يك پل ارتباطي بين اتحاديه اروپا و خاورميانه خواهد شد.


قبرس – يك مركز كشتيراني

قبرس همچنين به يك مركز كشتيراني بين المللي براي اداره امور دريايي بسط يافته و خدمات كشتيراني را در تمام دنيا ارئه مي دهد و با يك ناوگان شامل 2700 كشتي و بيش از 26 ميليون تناژ ناخالص رتبه ششم ليست كشورهاي پيشرو در امور درياي را دارا مي باشد.

اين پيشرفت در نتيجه مزيت مقايسه اي قبرس و به همان اندازه خدمات عالي ارايه شده در منطقه مي باشد. اگرچه قبرس را نمي توان به عنوان يك حكومت ساده در نظر گرفت. دولت جمهوري قبرس كنوانسيون هاي بين المللي مهمي را در رابطه با امنيت دريانوردي, اجتناب از آلوده ساختن دريا, آموزش, تاييديه و مراقبت از دريانوردان, و محدوديت مالكين شخصي كشتي ها در مورد خسارت آلودگي نفتي, به همراه كنوانسيون هاي كارگران دريايي را مورد تأييد قرار داده است.

در طول دو سال گذشته, قانونگذاري مقررات بازرگاني كشتيراني بصورت عمده اي مدرنيزه شده, خصوصأ در مورد تأييد تمامي كنوانسيونهاي بين المللي دريايي و اتخاذ دستاوردهاي گروهي .
قبرس, همچنين شبكه بازرسان كشتيهاي قبرسي را ايجاد نموده است كه دائما در حال توسعه مي باشد.در حال حاضر 35 بازرس 25 بندر را در 14 كشور پوشش مي دهند.
هدف اين اقدامات فراهم آوردن امنيت هر چه بيشتر براي كشتيهاي قبرسي است.

براي دريافت اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه فرمائيد:
دفتر دوبی – امارات متحده عربی
مرکز الغریر – ساختمان اداری – صندوق پستی 11294

00971 4 228 3762
00971 4 228 2411
00971 4 227 5700
Web Page : www.ctcdubai.org
E-mail: cycentre@emirates.net.ae


Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Central Bank of Cyprus
Cyprus Stock Exchange
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry
Employers and Industrialists Federation


Click here: Top of the page

© 2006 - 2017 جمهوری قبرس ,وزارت امور خارجه,
سفارت جمهوری قبرس در تهران
صفحه خانه | جمهوری قبرس | دیسکلیمر | مدیر شبکه