Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λισσαβόνα


Συνήθεις Ερωτήσεις1. Η Πορτογαλία έχει Πρεσβεία στην Κύπρο;
2. Ποια είναι τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κύπρο;
3. Ποιες είναι οι κτηνιατρικές συνθήκες σχετικά με την εισαγωγή κατοικίδιων ζώων στην Κύπρο;
4. Τι πρέπει να κάνω για να μου επιτραπεί να εργαστώ στην Κύπρο;
5. Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τη μεταφορά φαρμάκων στην Κύπρο;
6. Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την κατοχή ναρκωτικών στην Κύπρο;


1. Η Πορτογαλία έχει Πρεσβεία στην Κύπρο;
Ναί, στις 8 Δεκεμβρίου 2005 ιδρύθηκε Πρεσβεία. Οι επαφές της Πρεσβείας είναι οι εξής: Τηλ.: + 357 22 375 131 Fax: + 357 22 756 456 E-mail: nicosia@mne.pt

Αρχή Σελίδας

2. Ποια είναι τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κύπρο;
Τα άτομα που επισκέπτονται την Κύπρο πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη χώρα από νόμιμο λιμάνι ή αεροδρόμιο στην περιοχή που ελέγχεται από την κυβέρνηση. Καθώς το βόρειο τμήμα του νησιού βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή, όλα τα σημεία εισόδου εκεί έχουν κηρυχθεί παράνομα και έχουν απαγορευτεί σε κάθε θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία. Αυτά περιλαμβάνουν τα παράνομα αεροδρόμια της Τύμπου (το λεγόμενο «Ercan») και του Λευκόνοικου και τα θαλάσσια λιμάνια Αμμοχώστου, Κερύνειας, Καραβοστασίου και Ξερού. Η απαγόρευση αναγνωρίζεται και τηρείται από τις κυβερνήσεις όλων των χωρών εκτός της Τουρκίας. Για τη διέλευση προς τα κατεχόμενα ωστόσο, οι επισκέπτες που επιθυμούν-με δική τους ευθύνη μπορούν να περάσουν από το σημείο ελέγχου "Ledra Palace" στο κέντρο της Λευκωσίας . Δεν απαιτούνται διατυπώσεις ή εκ των προτέρων διευθετήσεις. Αρκεί να ενημερώθει ένας Αστυνομικός της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σημείο ελέγχου για την πρόθεση αυτή. Θα τους επιτραπεί να περάσουν στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP), η οποία με τη σειρά της θα τους αφήσει να προχωρήσουν στην κατεχόμενη περιοχή. Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν τα κατεχόμενα συνιστάται να έχουν μαζί τους το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητας αποκλειστικά ως απόδειξη ταυτότητας, εάν ζητηθεί. Σε καμία περίπτωση οι επισκέπτες δεν πρέπει να επιτρέπουν τη σφραγίδα των διαβατηρίων τους από τις τουρκοκυπριακές «αρχές». Δεν επιτρέπεται η διέλευση οργανωμένων ομάδων άνω των πέντε ατόμων από το σημείο ελέγχου. Ούτε επιτρέπεται να περάσουν αυτοκίνητα. Άτομα που εισέρχονται στη χώρα από παράνομο λιμάνι ή αεροδρόμιο και περνούν στην ελεγχόμενη από την Κυβέρνηση περιοχή θα παραβιάζουν το νόμο και θα υποστούν τις συνέπειες.

Αρχή Σελίδας

3. Ποιες είναι οι κτηνιατρικές συνθήκες σχετικά με την εισαγωγή κατοικίδιων ζώων στην Κύπρο;
Ζώα που προέρχονται από χώρα της ΕΕ και συνοδεύονται από τα σχετικά επικυρωμένα έγγραφα και πληρούν τις παρακάτω διατάξεις, μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να υπόκεινται σε περίοδο καραντίνας ή να απαιτείται άδεια εισαγωγής. Τα ζώα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να τυγχάνουν αναγνώρισης-να έχουν ευανάγνωστο τατουάζ ή να έχουν ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ στο σώμα τους για την επαλήθευση της ταυτότητας του ζώου. Οι πληροφορίες που θα διευκολύνουν την επαλήθευση του ονόματος, του επωνύμου και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες εκτός από την επαλήθευση ταυτότητας. Προκειμένου το μικροτσίπ να ανιχνεύεται/διαβάζεται εύκολα και να είναι συμβατό με τις συσκευές ραδιοανίχνευσης που κατέχουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το μικροτσίπ θα πρέπει α) να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 11784:1996 ή β) συμμορφώνονται με το παράρτημα Α του ISO 11785:1996. Σε περίπτωση που το ενσωματωμένο μικροτσίπ δεν συμμορφώνεται με τις προαναφερθείσες προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 11784:1996 ή του παραρτήματος Α του ISO 11785:1996 και δεν είναι αναγνώσιμο από τις συσκευές ραδιοανίχνευσης που χρησιμοποιούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τον ιδιοκτήτη ή το φυσικό πρόσωπο υπεύθυνος για το ζώο συντροφιάς για λογαριασμό του ιδιοκτήτη πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα μέσα για την ανάγνωση του μικροτσίπ κατά τη στιγμή της επιθεώρησης. Η ενσωμάτωση του μικροτσίπ θα πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει γίνει ημερολογιακά πριν από έναν τουλάχιστον εμβολιασμό κατά της λύσσας. Για περίοδο 8 ετών και μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2012, γίνονται αποδεκτές και οι δύο μέθοδοι ταυτοποίησης. Μετά το τέλος αυτής της μεταβατικής περιόδου, μόνο η μέθοδος του ηλεκτρονικού τσιπ θα γίνεται αποδεκτή ως μέθοδος αναγνώρισης. 2. Να επιδεικνύεται η διαδρομή του ζώου και να έχει φτάσει στην Κύπρο απευθείας από χώρα μέλος της Ε.Ε. 3. Συνοδευτικά έγγραφα Συνοδεύονται από: Α) Ευρωπαϊκό Διαβατήριο (Απόφαση 803/2003/ΕΚ, Παράρτημα, μέρος Γ) εκδοθέν από, από την αρμόδια αρχή, εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο που τεκμηριώνει ότι το ζώο έχει υποβληθεί σε έγκυρο εμβολιασμό ή επανεμβολιασμό κατά λύσσα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εμβολίου και η οποία (εμβολιασμός ή επανεμβολιασμός) έχει χορη γηθεί στο ζώο χρησιμοποιώντας, τουλάχιστον, μία μονάδα αδρανοποιημένου αντιγόνου ανά δόση (πρότυπο OIE). Το ζώο θα πρέπει: Να έχει εμβολιαστεί κατά του ιού της λύσσας, σε ηλικία τουλάχιστον 3 μηνών, με αδρανοποιημένο στέλεχος λύσσας σύμφωνα με τα πρότυπα του OIE, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την αναχώρηση για άφιξη στην Κύπρο. Πρέπει να Έχουν υποβληθεί σε αντιπαρασιτική αγωγή, 24-48 ώρες πριν από την αναχώρηση για άφιξη στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας παρασκευάσματα που περιέχουν: -τη δραστική ουσία Fipronil κατά των εκτοπαράσιτων (μύγες, τσιμπούρια, ψείρες) και -τη δραστική ουσία Praziquantel κατά του Echinococcus κοκκιώδης (Υδατίδωση). Β) Έγγραφα που πιστοποιούν ότι το ζώο έχει φτάσει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από χώρα μέλος της Ε.Ε. Γ) Τα αρχεία που αφορούν τους εμβολιασμούς έχουν ελεγχθεί και αποδειχθεί ότι πληρούν τις διατάξεις που ορίζονται. Διατάξεις που διέπουν την είσοδο ζώων συντροφιάς στην επικράτεια της Κύπρου Πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τις ώρες εργασίας Οι ακόλουθες ράτσες δεν μπορούν να εισαχθούν στην Κύπρο Pit Bull Terrier (American Pit Bull), Japanese Tosa (Tosa Inu), Argentinian Mastiff (Dogo Argentino), Brazilian Mastiff (Fila Brasileiro). ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ, ΓΑΤΩΝ Ή ΚΟΥΝΑΙΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή γατών, σκύλων ή κουναβιών από τη Νορβηγία και την Ισλανδία Τα ζώα που προέρχονται από χώρα που αναφέρεται στο μέρος Α του παραρτήματος (που περιλαμβάνει τη Νορβηγία και την Ισλανδία) και συνοδεύονται από τα σχετικά επικυρωμένα έγγραφα και πληρούν τις παρακάτω διατάξεις, μπορούν να εισέλθουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να υπόκεινται σε περίοδο καραντίνας ή να απαιτείται άδεια εισαγωγής. Τα ζώα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Μικροτσίπ ή τατουάζ (όπως 1 παραπάνω) Διαβατήριο (Απόφαση 2003/803/ΕΚ) ή πιστοποιητικό υγείας κατάλληλα συμπληρωμένο και επικυρωμένο από επίσημο κτηνίατρο Εμβολιασμός κατά της λύσσας τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την είσοδο στην Κύπρο (όπως 3Α παραπάνω) Αντιπαρασιτική θεραπεία 24-48 ώρες πριν την αναχώρηση για Κύπρο, με παρασκευάσματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες Fipronil και Praziquantel (όπως 3Α παραπάνω) Έγγραφο που επαληθεύει ότι έχουν φτάσει στην Κύπρο απευθείας από τη Νορβηγία ή την Ισλανδία αντίστοιχα ή μέσω χώρας μ έλους της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την είσοδο από τρίτη χώρα που αναφέρονται στο μέρος Α. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ Ή ΝΑΝΙΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή ζώων εκτός από γάτες, σκύλους ή κουνάβια Για ερωτήσεις σχετικά με άλλα ζώα εκτός από γάτες, σκύλους και κουνάβια, επικοινωνήστε με το αντίστοιχο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο του προβλεπόμενου σημείου διαμονής στην Κύπρο. Τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκεφτείτε εδώ ή δείτε παρακάτω: Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας 1417, Λευκωσία (Λευκωσία) ΚΥΠΡΟΣ Τηλ: +357 22 805240/241/235 Φαξ: +357 22 805174 E-mail: animal.moa.govv. cy hpipis@vs.moa.gov.cy Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας Τηλ:+357 24 304275/276 Φαξ: +357 24 304270 E-mail: dvs.larnaca@vs.moa.gov.cy Γραφείο Επιθεώρησης Αυτοκινήτων Λάρνακας :+357 24 304703 Fax:+357-24304708 E-mail: biplac@vs.moa.gov.cy Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού (Λεμεσός) Τηλ:+357 25 305195 Fax: +357 25 Email 305 @vs.moa.gov.cy Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου Τηλ:+357 26 306269 Fax: +357 26 306198 E-mail: dvs.paphos@vs.moa.gov.cy

Αρχή Σελίδας

4. Τι πρέπει να κάνω για να μου επιτραπεί να εργαστώ στην Κύπρο;
Εάν δεν είστε κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου, θα χρειαστείτε άδεια εργασίας για να εργαστείτε στην Κύπρο. Η παρούσα πολιτική σχετικά με τους ξένους υπηκόους που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο είναι ότι η άδεια απασχόλησης χορηγείται μόνο σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Κύπριοι πολίτες με τα κατάλληλα προσόντα. Σημειώστε ότι αυτή η ενέργεια πρέπει να πραγματοποιείται όσο οι ξένοι υπήκοοι βρίσκονται εκτός Κύπρου, (εκτός από περιπτώσεις υπηκόων ΕΕ). Ξένος υπήκοος που αναζητά εργασία στην Κύπρο πρέπει να εξασφαλίσει με προσωπικές προσπάθειες έναν τοπικό εργοδότη ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία (Λευκωσία) (βλ. διεύθυνση παρακάτω), που είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση τέτοιων αδειών . Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενεργεί ως σύμβουλος του Λειτουργού Μετανάστευσης για την κατάσταση στην αγορά εργασίας και την τήρηση από τον προαναφερόμενο εργοδότη των κριτηρίων που διέπουν την απασχόληση αλλοδαπών. Η πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού γίνεται απευθείας από τους εργοδότες ή μέσω διαμεσολαβητών. Επομένως, πρέπει να κάνετε τις δικές σας άμεσες επαφές με ενδιαφερόμενους εργοδότες, μεσάζοντες ή οργανώσεις εργοδοτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο : Τμήμα Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών 1457 Λευκωσία (Λευκωσία) Κύπρος Τηλ: +357 22804502 Fax +357 22804587 E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy. Ακολουθούν οι διευθύνσεις των κύριων οργανώσεων εργοδοτών, με τις οποίες μπορεί να θέλετε να επικοινωνήσετε: The Employers & Industrialists Federation (Cyprus) P.O.Box 1657 Lefkosia (Licosia) Cyprus Email: oeb@dial.cylink.com.cy Cyprus Chamber of Commerce & Industry P.O.Box 1455 Lefkosia Λευκωσία) Κύπρος E-mail: chamber@ccci.org.cy Cyprus Hotel Keepers Association 12A A. Araouzos St Λευκωσία (Λευκωσία) Κύπρος. Μπορείτε επίσης να διαφημιστείτε στις τοπικές εφημερίδες. Ακολουθούν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο αγγλόφωνων εφημερίδων: The Cyprus Mail = editor@cynews.com The Cyprus Weekly = weekly@spidernet.com.cy Ονόματα και διευθύνσεις άλλων εφημερίδων μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Σύνδεσμοι αυτού του ιστότοπου. Οι θέσεις εργασίας στην κυβέρνηση (κυρίως για Κύπριους πολίτες) προκηρύσσονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που εκδίδεται κάθε Παρασκευή και διατίθενται με συνδρομή από το: Κυβερνητικό Τυπογραφείο Μιχαήλ Καραο λή. 1445 Λευκωσία Τηλ: +357 22 405846 Fax:+357 22 303175

Αρχή Σελίδας

5. Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τη μεταφορά φαρμάκων στην Κύπρο;
Εάν πρέπει να φέρετε μαζί σας τα φάρμακά σας όταν ταξιδεύετε στην Κύπρο (ειδικά όταν λαμβάνετε θεραπεία για καταστάσεις που χρειάζονται συνεχή θεραπεία, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση ή αρθρίτιδα) δεν θα υπάρχει πρόβλημα εφόσον η ποσότητα που μεταφέρετε είναι λογική (αρκετή για τη διαμονή σας στην Κύπρο). Σε περίπτωση που χρειάζεστε πρόσθετη φαρμακευτική αγωγή, σημειώστε ότι οι ξένες συνταγές δεν ισχύουν στην Κύπρο, επομένως θα πρέπει να επισκεφτείτε έναν τοπικό γιατρό και να προμηθευτείτε μια από εδώ. Τα περισσότερα ξενοδοχεία μπορεί να σας κατευθύνουν σε έναν κατάλληλο γιατρό εάν προκύψει ανάγκη. Συνιστάται να έχετε μια σύντομη αναφορά για την κατάστασή σας και τη θεραπεία σας από τον δικό σας γιατρό, εάν αναμένετε προβλήματα. Αυτό θα επιτρέψει στον τοπικό γιατρό που μπορείτε να επισκεφτείτε να κατανοήσει το ιατρικό ιστορικό σας και να παράσχει την κατάλληλη θεραπεία. Σε περίπτωση που χρειάζεται να μεταφέρετε ναρκωτικά (δηλαδή μορφίνη) ή ψυχοφάρμακα (δηλαδή διαζεπάμη), σημειώστε ότι η Κύπρος έχει υπογράψει τη Συμφωνία Σένγκεν. Εάν προέρχεστε από χώρα που έχει επίσης υπογράψει, σημειώστε ότι απαιτείται να φέρετε μια δήλωση από τη χώρα σας που σας εξουσιοδοτεί να μεταφέρετε τέτοια φάρμακα. Η μη προσκόμιση μιας τέτοιας εξουσιοδότησης μπορεί να οδηγήσει σε κατάσχεση των φαρμάκων σας από το Τελωνείο. Μπορείτε να λάβετε μια τέτοια εξουσιοδότηση από τις τοπικές αρχές της χώρας σας. Η μέγιστη ισχύς αυτής της εξουσιοδότησης είναι 30 ημέρες. Εάν προέρχεστε από χώρα που δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία Σένγκεν, θα πρέπει να ζητήσετε από την αρμόδια αρχή της χώρας σας να μας στείλει μια επιστολή που να περιγράφει τη φύση της θεραπείας σας, τα φάρμακά σας, τη δόση, την απαιτούμενη ποσότητα και το όνομα του γιατρού σας. Στη συνέχεια, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες θα αποστείλουν στην αρμόδια αρχή της χώρας σας μια άδεια εισαγωγής ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών για προσωπική χρήση, η οποία θα πρέπει να διαβιβαστεί σε εσάς. Θα πρέπει να το μεταφέρετε στην Κύπρο και να το προσκομίσετε όταν σας ζητηθεί από τις τοπικές αρχές. Συνιστάται να πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες πολύ νωρίτερα (τουλάχιστον 1 μήνα) από το ταξίδι σας στην Κύπρο, προκειμένου να επιτραπεί η έγκαιρη διεκπεραίωση των συνήθων διαδικασιών. Εάν έχετε περα ιτέρω απορίες (δηλαδή διαθεσιμότητα φαρμάκων), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας 1475 Λευκωσία Κύπρος Τηλ.: +357-22-407-110 Φαξ: +357- 22- 407-149 E-mail: phscentral@phs.moh.gov.cy

Αρχή Σελίδας

6. Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την κατοχή ναρκωτικών στην Κύπρο;
Η κατοχή κάθε είδους Ναρκωτικών θεωρείται σοβαρό αδίκημα και επιβάλλεται αυστηρή τιμωρία ακόμη και για μικρές ποσότητες ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την ηρωίνη ή άλλα «σκληρά ναρκωτικά», αλλά και τη μαριχουάνα, το χασίς, τα συνθετικά ναρκωτικά (δηλαδή το ECSTASY) και άλλα παρόμοια ναρκωτικά. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αστυνομία Κύπρου: Τηλ: 1498 και +357 22 808267 Fax.: +357 22 311423 E-mail: policepress@cytanet.com.cy

Αρχή Σελίδας

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση