ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Πολιτιστικό Τμήμα


Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - http://www.moec.gov.cy
  • Υποτροφίες Προγράμματος ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου προς Κύπριους Ομογενείς - www.mba.ucy.ac.cy / +35722893600 / mba@ucy.ac.cy
  • Στις 24 Ιουλίου 2006 υπεγράφη μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας, Πρόγραμμα Πολιτιστικής Συνεργασίας το οποίο καλύπτει τα έτη 2006-2009 με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών στον τομέα του πολιτισμού.
  • Στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και με τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργεί έδρα Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών υπό τον καθηγητή και Επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου στη Γρανάδα κ. Μόσχο Μορφακίδη.

_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη