Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη

Πολιτιστικό Τμήμα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - http://www.moec.gov.cy

  • Υποτροφίες Προγράμματος ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου προς Κύπριους Ομογενείς - www.mba.ucy.ac.cy / +35722893600 / mba@ucy.ac.cy
  • Στις 24 Ιουλίου 2006 υπεγράφη μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας, Πρόγραμμα Πολιτιστικής Συνεργασίας το οποίο καλύπτει τα έτη 2006-2009 με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών στον τομέα του πολιτισμού.
  • Στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και με τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργεί έδρα Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών υπό τον καθηγητή και Επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου στη Γρανάδα κ. Μόσχο Μορφακίδη.


Twitter

Facebook

Instagram

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς

Το κράτος πιο κοντά στον πολίτη

Διαδικτυακής Πλατφόρμας C.O.M.E.

12o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Postdoctoral Fellow or Associate Research Scientist in Energy Economics and Policy

Postdoctoral Fellow in Energy/Transport Economics

Funded PhD position in Energy and Climate Policy

Cyprus Institute of Neurology and Genetics - Postgraduate Programs