Ελληνικά|English
Republika KiparAmbasada Republike Kipar u Beogradu Ministarstvo Inostranih Poslova

Glavna stranica | Najčešća pitanja | Mapa sajta | Linkovi | Kontakt
Pretraga:  
Pretraga
Napredno pretraživanje            

Konzularno Odeljenje


Ελληνικά English

National Visa Information System (N-VIS)

Technology can play a key role in improving and reinforcing external borders. Over the
past years, Cyprus has been operating a large-scale IT system (N.VIS) for collecting and
processing visa applications.
What is VIS?
The National Visa Information System (N.VIS) allows the Ministry of Foreign Affairs. to
processes data and make decisions relating to applications for short-stay visas to visit, or
to transit through, the Republic of Cyprus. For this purpose, the N.VIS is connected to
the stop-list of the police. At this stage 38 Embassies and Consulates use the N.VIS.
What is the purpose of VIS?
(a) The N.VIS enables the Ministry of Foreign Affairs to check if a visa applicant is filed
as a forbidden immigrant in the national stop-list.
(b) It enables border guards to verify that a person presenting a visa is its rightful holder.
(c) It assists in preventing, detecting and investigating terrorist offences and other
serious criminal offences.
How does it work in practice?
Visa applications are submitted in paper form. In some countries, visa applications are
submitted to External Service Providers (ESPs) who then forward them to the contracted
local Cypriot Embassy/ Consulate. Once the applicant’s details are entered in the N.VIS,
a number of checks are run including for determining if the applicant is filed in the
national stop-list as an illegal immigrant. Clear of all checks, the visa is issued to the
applicant.
Who can access VIS?
Access to VIS data has only authorized personnel of the Ministry of Foreign Affairs for
the purpose of visa application management. Competent visa authorities (the Police)
may use the VIS for the purpose of examining applications at the points of entry and/ or
for Visa extension at District Police Immigration Offices.
The authorities responsible for carrying out checks at external borders and within the
national territories have access to query the VIS for the purpose of verifying the
authenticity of the visa.
Legal Background
The main acts constituting the N.VIS legal framework are:
 Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July
2008 concerning the VIS and the exchange of data between Member States on shortstay
visas (VIS Regulation), OJUE L 218, 13.8.2008, p. 60.
 Council Decision 2008/633/JHA of 23 June 2008 concerning access for consultation of
the VIS by designated authorities of Member States and by Europol for the purposes of
the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious
criminal offence, OJUE L 218, 13.8.2008, p. 129.
How is my data in VIS protected?
All personal data processed in relation to visa application management are protected by
the European Union data protection legislation (The General Data Protection Regulation
– GDPR) and the implementing national data protection legislation. Access to N.VIS data
is limited to authorized staff in the performance of their tasks. They must ensure that the
use of N.VIS data is limited to that which is strictly necessary, appropriate and
proportionate for carrying out their tasks.
Although VIS is not accessible from the internet, any person has the right to be informed
about his/her data in the VIS. Any person may request that inaccurate data about
him/her is corrected and unlawfully recorded data is deleted.
The lawfulness of processing N.VIS personal data is supervised by the Commissioner for
Personal Data Protection who is the National Supervisory Authority.
What are my rights?
Each individual has the following rights regarding the processing of their personal data in
the N.VIS:
 the right to ask about the data relating to them in the VIS,
 the right to request that inaccurate data relating to them in the VIS be corrected,
 The right to submit a complaint to the Commissioner for Personal Data Protection.
Whom can I contact for more information?
The Ministry of Foreign Affairs has appointed a Data Protection Officer (DPO) who can
advise data subjects in relation to the exercise of their rights. The DPO can be contacted
at dpo@mfa.gov.cy.

Propisi o ulasku u Republiku Kipar

Sledeći propisi o ulasku važe samo za teritoriju pod kontrolom Vlade Republike Kipar.

Potreban je pasoš, ili:

Laisse-Passer koji je izdat od strane Ujedinjenih Nacija, ili

dokument koji je izdat za lica bez državljanstva i priznate izbeglice.

Građani države članice EU, kao i Švajcarske, Islanda, Lihtenštajna i Norveške mogu ući na Kipar s nacionalnom ličnom kartom (pod uslovom da se na njoj nalazi fotografija vlasnika lične karte).

Vlada Republike Kipar ne dozvoljava ulaz u Republiku Kipar vlasnicima takozvanih "pasoša" koje je ilegalno izdala secesionistička i tzv. "turska republika severni Kipar" ("TRNC").

Vlada Republike Kipar je jedina priznata vlada na Kipru koji je član EU od 1.5.2004. godine, kao i član UN i drugih međunarodnigh organizacija.

Kao rezultat turske vojne invazije i okupacije, Vlada Republike Kipar nije u mogučnosti da vrši efikasnu kontrolu nad okupiranim područjima Republike Kipar.

Takozvani "TRNC" je više puta osuđivan i proglašen nezakonitim i nevažećim od strane čitave međunarodne zajednice putem Rezolucija Saveta Bezbednosti 541/83 i 550/84. Nijedna država u svetu ili Međunarodna organizacija, izuzev Turske, ne priznaje secesionistički entitet.

Strani turisti koji posećuju Republiku Kipar mogu da pređu na okupirane oblasti. No, boravkom u hotelima, u okupiranom delu Kipra koji su uglavnom vlasništvo kiparskih Grka ili su izgradjeni nelegalno na zemljištu koje pripada kiparskim Grcima, se ne preporučuje jer u tom slučaju mogli biste da budete suočeni sa pravnim radnjama legalnih vlasnika.

Putnici koji ulaze u Republiku Kipar preko nezakonitih/zatvorenih aerodroma i luka (svi aerodromi i luke u okupiranim područjima su proglašeni od Vlade Republike Kipar nezakonitim i zatvorenim) to čine protivno Zakonima Republike Kipar. Savetuje se svima da putuju na Kipar jedino preko priznatih medjunarodnih aerodroma i luka, kako bi izbegli eventualne probleme. Zvanični granični prelazi za ulazak u Republiku Kipar su aerodromi Larnaka i Pafos i luke Larnaka, Limasol, Latsi i Pafos, koji se nalaze na području pod efektivnom kontrolom Vlade Republike Kipar. Bilo koji ulazak na teritoriju Republike Kipar preko druge luke ili aerodroma na području Kipra u kojem Vlada Republike ne vrši efektivnu kontrolu (turska okupirana oblast) je nelegalna.
Početak stranice

Preporučujemo korišćenje rezolucije 1024 x 768

© 2006 - 2020 Republika Kipar, Ministarstvo Inostranih Poslova,
Ambasada Republike Kipar u Beogradu
Glavna stranica | Republika Kipar | Disclaimer | Webmaster