ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
365 Bloor Street East, Suite 1010 Box 43
Toronto, Ontario Canada M4W 3L4

ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ
Tel. -416 944-0998
Fax - 416 944-9149

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
consulcy@rogers.com
torontoconsulate@mfa.gov.cy
©2007 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,Υπουργείο Εξωτερικών,
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο

Πατήστε εδώ για να τυπώσετε τη σελίδα
Εκτύπωση