Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη

Γενικές Πληροφορίες Υπηρεσίες προς Κύπριους πολίτες

Γενικές Πληροφορίες

Υπηρεσίες προς Κύπριους πολίτες


Πέραν των προξενικών υπηρεσιών που περιγράφονται κάτω από τον τίτλο «Γενικές Πληροφορίες», το Γενικό Προξενείο παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες/εξυπηρετήσεις σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  • Έκδοση προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου

Το Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (laissez-passer) εκδίδεται σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου του Κύπριου πολίτη και επιτρέπει στον κάτοχό του να αναχωρήσει από τη Ρωσία και να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής/μόνιμης παραμονής του. Το τέλος ανέρχεται στα 20 ευρώ και εκδίδεται αυθημερόν.
  • Πιστοποιητικό Ελευθερίας

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης, αφού υπογράψει ενώπιον του Προξενικού Λειτουργού ένορκο δήλωση με την οποία δηλώνει ότι είναι ελεύθερος/η, μπορεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό ελευθερίας συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και καταβάλλοντας το τέλος των 34.17 ευρώ.
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου

Συμπληρώνεται η σχετική αίτηση και καταβάλλεται το ποσό των 13.67 ευρώ.
  • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Συμπληρώνεται δεόντως η σχετική αίτηση και καταβάλλεται το ποσό των 20 ευρώ (η ισοτιμία σε ρούβλια) έναντι έκδοσης απόδειξης είσπραξης. Οι Κύπριοι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του διαβατηρίου και της πολιτικής τους ταυτότητας. Οι αλλοδαποί αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του διαβατηρίου τους καθώς και άδεια παραμονής (pink slip / yellow slip) σε ισχύ και Αlien Book. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Αστυνομία Κύπρου και έχει ισχύ δύο μηνών.
  • Οικονομική αρωγή

Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου μπορούν, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να αποταθούν στο Γενικό Προξενείο και να λάβουν χρηματικό ποσό σε μετρητά, νοουμένου ότι συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο έχει προηγουμένως επισκεφθεί το Λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία και καταθέσει αντίστοιχο ποσό για τον σκοπό αυτό.Επενδύστε στην Κύπρο

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

Agrotourism

police

Flavours of Cyprus