Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη

Γενικές Πληροφορίες Γονικές απαγωγές

Γενικές Πληροφορίες

Γονικές απαγωγές

Γονικές Απαγωγές: Νομικό πλαίσιο στη Ρωσική Ομοσπονδία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας το νομικό πλαίσιο που διέπει το οικογενειακό δίκαιο, αποτελεί κοινή ευθύνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το νομικό πλαίσιο αποτελείται από τον Οικογενειακό Κώδικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας (στο εξής – ο ΟιΚ ΡΟ) και άλλους ομοσπονδιακούς νόμους που υιοθετούνται με βάση τον ίδιο (Ομοσπονδιακός Νόμος της 15.11.1997 αρ. 143-ΦΖ «Περί Πράξεων Αστικής Κατάστασης», Ομοσπονδιακός Νόμος της 24.04.2008 αρ. 48-ΦΖ «Περί επιμέλειας και κηδεμονίας», Ομοσπονδιακός Νόμος της 21.12.1996 αρ. 159-ΦΖ «Περί πρόσθετων εγγυήσεων για την κοινωνική στήριξη των ορφανών και των παιδιών που έμειναν χωρίς γονική φροντίδα», Ομοσπονδιακός Νόμος της 24.06.1999 αρ. 120-ΦΖ «Περί βασικών αρχών του συστήματος για την πρόληψη της παιδικής παραμέλησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων», Ομοσπονδιακός Νόμος της 29.12.2006 αρ. 256-ΦΖ «Περί πρόσθετων μέτρων κρατικής στήριξης για τις οικογένειες με παιδιά», Ομοσπονδιακός Νόμος της 24.07.1998 αρ. 124-ΦΖ «Περί βασικών εγγυήσεων των δικαιωμάτων των παιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία», Ομοσπονδιακός Νόμος της 16.04.2001 αρ. 44-ΦΖ «Περί κρατικής τράπεζας δεδομένων για τα παιδιά που έμειναν χωρίς γονική φροντίδα»), καθώς και τους νόμους των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι νόμοι των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας ρυθμίζουν τις οικογενειακές σχέσεις στα θέματα που άμεσα ανήκουν στις αρμοδιότητες των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτές περιλαμβάνουν ειδικότερα: τον καθορισμό των όρων και διαδικασιών υπό τους οποίους μπορεί να επιτραπεί, ως εξαίρεση, γάμος ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας 16 χρονών (παρ. 2 του άρθρου. 13 του ΟιΚ ΡΟ), υιοθέτηση επώνυμου των συζύγων (παρ. 2 του άρθρου 13 του ΟιΚ ΡΟ), θέματα σχετικά με τη διοργάνωση και τη λειτουργία των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης για σκοπούς πραγματοποίησης επιμέλειας και κηδεμονίας των παιδιών που παραμένουν χωρίς γονική φροντίδα (παρ. 2 του άρθρου 121 του ΟιΚ ΡΟ), καθορισμός των πρόσθετων μορφών τοποθέτησης των παιδειών που στερούνται τη γονική φροντίδα (παρ. 1 του άρθρου 123 του Οικ ΡΟ). Στο νομικό πλαίσιο που είναι δυνατό να ρυθμιστεί από τους νόμους που ανήκουν στην αρμοδιότητα των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας, περιλαμβάνονται επίσης η απόδοση επώνυμου και πατρώνυμου στα παιδιά (παρ. 2,3 του άρθρου 58 του ΟικΡΟ).

Νόμοι των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα των οικογενειακών σχέσεων είναι δυνατό να υιοθετούνται και σχετικά με θέματα που δεν ρυθμίζονται άμεσα από τον ΟιΚ ΡΟ. Αυτό το γεγονός προκύπτει από την αρχή της ομοιομορφίας της οικογενειακής πολιτικής, γεγονός που προϋποθέτει την συμπλήρωση και την ανάπτυξη στο επίπεδο των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης του κατώτερου ορίου κοινωνικών παροχών και διευκολύνσεων που παρέχονται σε οικογένειες στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα οι πρόνοιες του οικογενειακού δικαίου που περιλαμβάνονται στους νόμους των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας πρέπει να εναρμονίζονται με τις πρόνοιες του ΟιΚ ΡΟ.
Σχετικά με την ευθύνη για την απαγωγή των παιδιών πληροφορούμε τα πιο κάτω.

Σύμφωνα με το μέρος Ι του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, απαγωγή ανθρώπου τιμωρείται με αναγκαστικές εργασίες για περίοδο έως και πέντε χρόνων ή φυλάκιση της ίδιας διάρκειας.
Αυξημένες ποινικές κυρώσεις προβλέπονται για την απαγωγή ανθρώπου που πραγματοποιείται σε βάρος ενός προφανώς ανηλίκου. Η πράξη αυτή μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων έως δώδεκα χρόνων με περιορισμό έως και δύο χρόνων ή και χωρίς αυτό (παρ. «Δ» του μέρους 2 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Σε περίπτωση που τα εν λόγω αδικήματα πραγματοποιούνται από οργανωμένη ομάδα ή οδήγησαν σε θάνατο του θύματος ή άλλες βαριές συνέπειες, προνοείται ποινή φυλάκισης έξι έως δεκαπέντε χρόνων με επιβολή περιορισμών διάρκειας έως δύο χρόνων ή κα χωρίς αυτό (μέρος 3 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι βάσει της σημείωσης προς το εν λόγω άρθρο του Ποινικού Κώδικα, το πρόσωπο που εθελοντικά άφησε ελεύθερο τον απαχθέντα, απαλλάσσεται ποινικής ευθύνης αν οι πράξεις του δεν περιλαμβάνουν άλλο αδίκημα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ΟιΚ ΡΟ οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα και φέρουν ίση ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών τους. Τα γονικά δικαιώματα τερματίζονται όταν τα παιδιά συμπληρώνουν την ηλικία 18 χρονών (γίνονται ενήλικα), καθώς και σε περίπτωση γάμου των ανήλικων παιδιών ή και άλλων περιπτώσεων που τα παιδιά νόμιμα αποκτούν την πλήρη νομική ικανότητα πριν γίνουν ενήλικα.

Ως εκ τούτου, το άρθρο 126 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση που ένας γονιός αναλαμβάνει το παιδί παρά τη θέληση του άλλου γονιού.

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται άλλη διαδικασία για την εξέταση αυτού του είδους υποθέσεων.
Ως εκ τούτου, για σκοπούς της εφαρμογής της Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (Χάγη, 25 Οκτωβρίου 1980) και της διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής της, ψηφίστηκε ο Ομοσπονδιακός Νόμος της 05.05.2014 με αρ. 126 – ΦΖ «Περί τροποποίησης ορισμένων νομοθετικών πράξεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως συνέπεια της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Σύμβαση για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών».

Ο εν λόγω Ομοσπονδιακός Νόμος προβλέπει, ιδίως, την προσθήκη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (στο εξής ΚΠΔ ΡΟ) ενός νέου κεφαλαίου (22.2): «Δικονομικοί κανόνες για την εξέταση αιτήσεων σχετικά με την επιστροφή παιδιού ή την άσκηση σχετικά με παιδί του δικαιώματος πρόσβασης με βάση διεθνούς συμφωνίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Οι πρόνοιες του εν λόγω κεφαλαίου του ΚΠΔ ΡΟ διέπουν τις δικονομικές ιδιομορφίες της εξέτασης και της επίλυσης των θεμάτων σχετικά με τις απαγωγές των παιδιών.

Σημείωση: Oι Προξενικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία παρέχουν σχετική αρωγή, στα νομικά πλαίσια που επιτρέπονται από την τοπική νομοθεσία στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.


Γραμμή 116000 για διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις γονικών απαγωγών

Η γραμμή 116000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταξύ τους και φοβούνται ότι τα παιδιά τους μπορεί να απαχθούν από ένα εξ αυτών.

Παρόλο ότι η στήριξη που προσφέρει η γραμμή 116000 έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα οι λειτουργοί της είναι καταρτισμένοι να χειρίζονται ζητήματα που προκύπτουν κατά την εξέλιξη μιας απαγωγής και μετά τη διάπραξή της.

Η γραμμή 116000 λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και είναι πανευρωπαϊκή, αλλά καλεί την τοπική αρμόδια Υπηρεσία. Επομένως σε περίπτωση που ένας κύπριος γονέας βρίσκεται στο εξωτερικό και επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία στην Κύπρο μπορεί να καλέσει στο +357 22 339001 ή +357 22 103 234. Τα εν λόγω τηλέφωνα επίσης λειτουργούν επί 24ώρης βάσεως.

Επενδύστε στην Κύπρο

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

Agrotourism

police

Flavours of Cyprus