Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σαμάρα


Έγγραφα/Έντυπα Αιτήσεων
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση για έκδοση διαβατηρίου M9
(Μέγεθος Αρχείου: 3774,52 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση για παραχώρησης βεβαίωσης ελευθερίας
(Μέγεθος Αρχείου: 236,54 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση για πιστό αντίγραφο γάμου
(Μέγεθος Αρχείου: 75,45 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση για πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
(Μέγεθος Αρχείου: 95,87 Kb)


Επενδύστε στην Κύπρο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

About Cyprus

Cyprus on film

Flavours of Cyprus