ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έγγραφα/Έντυπα Αιτήσεων


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση για έκδοση διαβατηρίου M9
(Μέγεθος Αρχείου: 3774,52 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση για παραχώρησης βεβαίωσης ελευθερίας
(Μέγεθος Αρχείου: 236,54 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση για πιστό αντίγραφο γάμου
(Μέγεθος Αρχείου: 75,45 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση για πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
(Μέγεθος Αρχείου: 95,87 Kb)

_______________________________________________
© 2014 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αικατερινούπολη