ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εγγραφή Τουριστικών Γραφείων

Υπό κανονικές συνθήκες, κάθε αιτητής/ρια για Θεώρησης Εισόδου οφείλει να προσέρχεται προσωπικά στο Γενικό Προξενείο για σκοπούς υποβολής της αίτησης. Κατ’ εξαίρεση, το Τμήμα Θεωρήσεων δέχεται αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω Ταξιδιωτικού Γραφείου, νοουμένου ότι το Γραφείο αυτό έχει προηγουμένως υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση στο Γενικό Προξενείο και εξασφαλίσει τη σχετκή ‘εγγραφή/διαπίστευση’.


Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τον κατάλογο με τα εγγεγραμμένα Ταξιδιωτικά Γραφεία. Πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής (περιλαμβανομένου του εντύπου αίτησης), μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Έντυπα Αιτήσεων».
Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2014 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αικατερινούπολη