Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αικατερινούπολη

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα

Νέα


Με το νέο Διάταγμα διευρύνονται οι κατηγορίες προσώπων που μπορούν να επαναπατριστούν, και σε αυτές περιλαμβάνονται πλέον:
(i) όλοι οι Κύπριοι πολίτες μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι αλλοδαποί σύζυγοι τους και τα ανήλικα τους τέκνα,
(ii) όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία,
(iii) πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης.
Ενόσω διαρκούν τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα ναυλώνονται πτήσεις για επιστροφή των προσώπων που εμπίπτουν στις τρείς κατηγορίες, και το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, εφόσον υπάρχει, θα καταβάλλεται από τον κάθε επιβάτη.


Με την άφιξή τους στο έδαφος της Δημοκρατίας θα παραμένουν για 14 ημέρες σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία. Όσα πρόσωπα χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης δύνανται αντί υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) να τεθούν από την άφιξη τους σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας (η έγκριση θα δίνεται επί τόπου στο αεροδρόμιο και όχι προηγουμένως). Όλα τα πρόσωπα, με την άφιξη τους στο έδαφος της Δημοκρατίας, υποβάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και στη συνέχεια ακολουθούνται οι πρόνοιες του σχετικού ιατρικού πρωτοκόλλου.


Ο επαναπατρισμός θα διενεργείται σύμφωνα με την προτιμητέα περίοδο επαναπατρισμού, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών 
www.connect2cy.gov.cy στο βαθμό που αυτό καθίσταται υπό τις περιστάσεις εφικτό, και εφόσον προηγηθεί ο επαναπατρισμός όσων ήταν δικαιούχοι επαναπατρισμού σύμφωνα με τα προηγούμενα διατάγματα, και οι οποίοι ακόμα δεν επαναπατρίστηκαν.

Παράκληση επίσης όπως όσοι έχουν ήδη λάβει βεβαιώσεις, να εγγραφούν πάραυτα στην πλατφόρμα 
www.connect2cy.gov.cy, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, δηλώνοντας την προτιμητέα τους περίοδο για επαναπατρισμό.

Σημειώνεται ότι, η υποβολή ή προσκόμιση ψευδών στοιχείων με την υποβολή του όποιου αιτήματος, θα υπόκειται στις συνέπειες του νόμου.
Επενδύστε στην Κύπρο

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

About Cyprus

Cyprus on film

Flavours of Cyprus