Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αικατερινούπολη

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα

Νέα

Οδηγίες προς Κύπριους πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών που έχουν άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και βρίσκονται με θεώρηση εισόδου στη Ρωσία

Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών που έχουν άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας στην Κύπρο οι οποίοι βρίσκονται με θεώρηση εισόδου (βίζα) στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας (και άρα δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ρωσίας) και που χρειάζεται να παρατείνουν τη θεώρηση για παραμονή τους στη Ρωσία, θα πρέπει να απευθυνθούν έγκαιρα στις ρωσικές υπηρεσίες μετανάστευσης στον τόπο εγγραφής τους. Υπογραμμίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στη Ρωσία, σε περίπτωση μη παράτασης της θεώρησης θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη Ρωσική Ομοσπονδία οπωσδήποτε πριν τη λήξη της θεώρησης καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου με κίνδυνο απέλασης, επιβολής προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στη Ρωσία για 5 χρόνια.
Επενδύστε στην Κύπρο

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

About Cyprus

Cyprus on film

Flavours of Cyprus