Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αικατερινούπολη

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα

Νέα


Επικαιροποιημένα μέτρα σύμφωνα με Διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας το βράδυ της 17ης Μαρτίου, για είσοδο πολιτών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, μέχρι και τις 3 π.μ. της 21ης Μαρτίου 2020, και εφόσον παραχωρηθεί ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ από τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της ΚΔ, θα μπορούν να εισέλθουν στην ΚΔ χωρίς οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό:

(α) όσοι έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους

Η αρμόδια Διπλωματική Αποστολή της ΚΔ θα εκδίδει βεβαίωση σε άτομα που προσκομίζουν ως αποδεικτικά στοιχεία, ιατρικό πιστοποιητικό/δικαιολογητικό από Κέντρα στα οποία έτυχαν ιατρικής νοσηλείας/ περίθαλψης. Βεβαίωση θα εκδίδεται και στα πρόσωπα που τους συνόδευαν κατά την αναχώρηση τους από την Κύπρο ή/ και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας/περίθαλψης τους. Οι ιατρικές βεβαιώσεις δύναται να προωθούνται στις ΔΑ ηλεκτρονικά και η πιστοποίηση τόσο για τον ασθενή όσο και για τον/ τους συνοδούς του, να δίνεται επίσης ηλεκτρονικά. Για κάθε άτομο θα εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση.

β) όσοι ευρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή, για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους

Η αρμόδια Διπλωματική Αποστολή της ΚΔ θα παραχωρεί έγγραφο βεβαίωσης σε άτομα που ήταν για ολιγοήμερη παραμονή στο εξωτερικό και κατέχουν για επιβεβαίωση τούτου, κάρτα επιβίβασης ή εισιτήριο αναχώρησης από την Κύπρο.

Η αρμόδια Διπλωματική Αποστολή της ΚΔ θα παραχωρεί έγγραφο βεβαίωσης σε άτομα που ήταν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους, κατόπιν βεβαίωσης την οποία θα προσκομίζουν από τον εργοδότη τους, ή/και της κάρτας επιβίβασης, εισιτηρίου αναχώρησης τους από την Κύπρο.

Οι βεβαιώσεις δύναται να προωθούνται στις ΔΑ ηλεκτρονικά και η πιστοποίηση να γίνεται επίσης ηλεκτρονικά.

γ) όσοι δικαιούνται να εισέλθουν στην ΚΔ με βάση την συνθήκη της Βιέννης.

Άτομα που βρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή και μέλη των οικογενειών τους, τα οποία κατέχουν διπλωματική ταυτότητα. Η πιστοποίηση για τα εν λόγω άτομα θα δίδεται απευθείας από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία.

Πρότυπο της βεβαίωσης που θα δίνουν οι Διπλωματικές Αποστολές της ΚΔ επισυνάπτεται, και σε αυτό περιλαμβάνεται και υπεύθυνη Δήλωση του αιτητή. Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται ατελώς.

Αιτήματα για έκδοση βεβαίωσης θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη 12η μεσημβρινή (ώρα Κύπρου) της 20ης Μαρτίου 2020.
Επενδύστε στην Κύπρο

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

About Cyprus

Cyprus on film

Flavours of Cyprus