ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμβουλές προς Κύπριους Επισκέπτες


Αν προτίθεστε να ταξιδέψετε στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ρωσίας, σας συνιστούμε να λάβετε υπόψη τα πιο κάτω σημεία. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να θυμάστε ότι είστε φιλοξενούμενοι στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και κατά συνέπεια θα πρέπει να επιδεικνύετε τον αναγκαίο σεβασμό προς τους νομους αυτής:

1. Θεώρηση Εισόδου

Οι κάτοχοι διαβατηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των Διπλωματικών, χρειάζονται Θεώρηση Εισόδου (Visa) για να εισέλθουν στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Προτού ταξιδέψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξασφαλίσει την απαιτούμενη Θεώρηση (από την τοπική Ρωσική Προξενική αρχή) και ότι οι ημερομηνίες σε αυτήν ανταποκρίνονται στις ημερομηνίες του ταξιδιού σας. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η παραμονή σας δεν θα ξεπεράσει (ούτε κατά μια μέρα) τη διάρκεια ισχύος της Θεώρησής σας, διότι, σε αυτή την περίπτωση, θα σας επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο.

2. Εγγραφή

Όλοι οι ξένοι που επισκέπτονται και παραμένουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας για περίοδο μεγαλύτερη των 3 εργάσιμων ημερών οφείλουν, με βάση την τοπική νομοθεσία, να κάνουν εγγραφή στο μέρος όπου διαμένουν. Τα περισσότερα ξενοδοχεία παρέχουν αυτόματα αυτή την υπηρεσία. Αν μένετε σε ιδιωτική κατοικία, η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από τον ιδιοκτήτη.

3. Κάρτα μετανάστευσης

Όλοι οι ξένοι πολίτες που εισέρχονται στη Ρωσία πρέπει να συμπληρώσουν την κάρτα μετανάστευσης, η οποία παραχωρείται πλέον αυτόματα στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων των κυριότερων αεροδρομίων. Η κάρτα έχει δύο πανομοιότυπα μέρη. Το ένα κρατείται από τον λειτουργό μετανάστευσης κατά την άφιξη. Το άλλο θα πρέπει να το κρατείται μαζί με το διαβατήριό σας, καθώς θα το χρειαστείτε όταν αναχωρήσετε από τη χώρα ή όταν σας σταματήσει για έλεγχο η αστυνομία.

4. Ασφάλιση

Συστήνουμε ανεπιφύλακτα όπως, προτού ταξιδέψετε, εξασφαλίσετε ταξιδιωτική ασφάλιση που να καλύπτει έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τυχόν απώλειας λόγω κλοπής κ.α.

5. Στοιχεία ταυτότητας

Να κρατάτε πάντοτε κατά τις διακινήσεις σας το διαβατήριο και την κάρτα μετανάστευσής σας. Η κατοχή αντιγράφων των πιο πάνω δεν είναι αρκετή.

7. Γονικές Απαγωγές

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας το νομικό πλαίσιο που διέπει το οικογενειακό δίκαιο, αποτελεί κοινή ευθύνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Το νομικό πλαίσιο αποτελείται από τον Οικογενειακό Κώδικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας (στο εξής – ο ΟιΚ ΡΟ) και άλλους ομοσπονδιακούς νόμους που υιοθετούνται με βάση τον ίδιο (Ομοσπονδιακός Νόμος της 15.11.1997 αρ. 143-ΦΖ «Περί Πράξεων Αστικής Κατάστασης», Ομοσπονδιακός Νόμος της 24.04.2008 αρ. 48-ΦΖ «Περί επιμέλειας και κηδεμονίας», Ομοσπονδιακός Νόμος της 21.12.1996 αρ. 159-ΦΖ «Περί πρόσθετων εγγυήσεων για την κοινωνική στήριξη των ορφανών και των παιδιών που έμειναν χωρίς γονική φροντίδα», Ομοσπονδιακός Νόμος της 24.06.1999 αρ. 120-ΦΖ «Περί βασικών αρχών του συστήματος για την πρόληψη της παιδικής παραμέλησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων», Ομοσπονδιακός Νόμος της 29.12.2006 αρ. 256-ΦΖ «Περί πρόσθετων μέτρων κρατικής στήριξης για τις οικογένειες με παιδιά», Ομοσπονδιακός Νόμος της 24.07.1998 αρ. 124-ΦΖ «Περί βασικών εγγυήσεων των δικαιωμάτων των παιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία», Ομοσπονδιακός Νόμος της 16.04.2001 αρ. 44-ΦΖ «Περί κρατικής τράπεζας δεδομένων για τα παιδιά που έμειναν χωρίς γονική φροντίδα»), καθώς και τους νόμους των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι νόμοι των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας ρυθμίζουν τις οικογενειακές σχέσεις στα θέματα που άμεσα ανήκουν στις αρμοδιότητες των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτές περιλαμβάνουν ειδικότερα: τον καθορισμό των όρων και διαδικασιών υπό τους οποίους μπορεί να επιτραπεί, ως εξαίρεση, γάμος ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας 16 χρονών (παρ. 2 του άρθρου. 13 του ΟιΚ ΡΟ), υιοθέτηση επώνυμου των συζύγων (παρ. 2 του άρθρου 13 του ΟιΚ ΡΟ), θέματα σχετικά με τη διοργάνωση και τη λειτουργία των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης για σκοπούς πραγματοποίησης επιμέλειας και κηδεμονίας των παιδιών που παραμένουν χωρίς γονική φροντίδα (παρ. 2 του άρθρου 121 του ΟιΚ ΡΟ), καθορισμός των πρόσθετων μορφών τοποθέτησης των παιδειών που στερούνται τη γονική φροντίδα (παρ. 1 του άρθρου 123 του Οικ ΡΟ). Στο νομικό πλαίσιο που είναι δυνατό να ρυθμιστεί από τους νόμους που ανήκουν στην αρμοδιότητα των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας, περιλαμβάνονται επίσης η απόδοση επώνυμου και πατρώνυμου στα παιδιά (παρ. 2,3 του άρθρου 58 του ΟικΡΟ).

Νόμοι των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα των οικογενειακών σχέσεων είναι δυνατό να υιοθετούνται και σχετικά με θέματα που δεν ρυθμίζονται άμεσα από τον ΟιΚ ΡΟ. Αυτό το γεγονός προκύπτει από την αρχή της ομοιομορφίας της οικογενειακής πολιτικής, γεγονός που προϋποθέτει την συμπλήρωση και την ανάπτυξη στο επίπεδο των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης του κατώτερου ορίου κοινωνικών παροχών και διευκολύνσεων που παρέχονται σε οικογένειες στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα οι πρόνοιες του οικογενειακού δικαίου που περιλαμβάνονται στους νόμους των υποκειμένων (περιφερειών) της Ρωσικής Ομοσπονδίας πρέπει να εναρμονίζονται με τις πρόνοιες του ΟιΚ ΡΟ .

Σχετικά με την ευθύνη για την απαγωγή των παιδιών πληροφορούμε τα πιο κάτω.

Σύμφωνα με το μέρος Ι του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, απαγωγή ανθρώπου τιμωρείται με αναγκαστικές εργασίες για περίοδο έως και πέντε χρόνων ή φυλάκιση της ίδιας διάρκειας.
Αυξημένες ποινικές κυρώσεις προβλέπονται για την απαγωγή ανθρώπου που πραγματοποιείται σε βάρος ενός προφανώς ανηλίκου. Η πράξη αυτή μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων έως δώδεκα χρόνων με περιορισμό έως και δύο χρόνων ή και χωρίς αυτό (παρ. «Δ» του μέρους 2 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας)

Σε περίπτωση που τα εν λόγω αδικήματα πραγματοποιούνται από οργανωμένη ομάδα ή οδήγησαν σε θάνατο του θύματος ή άλλες βαριές συνέπειες, προνοείται ποινή φυλάκισης έξι έως δεκαπέντε χρόνων με επιβολή περιορισμών διάρκειας έως δύο χρόνων ή κα χωρίς αυτό (μέρος 3 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι βάσει της σημείωσης προς το εν λόγω άρθρο του Ποινικού Κώδικα, το πρόσωπο που εθελοντικά άφησε ελεύθερο τον απαχθέντα, απαλλάσσεται ποινικής ευθύνης αν οι πράξεις του δεν περιλαμβάνουν άλλο αδίκημα.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ΟιΚ ΡΟ οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα και φέρουν ίση ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών τους. Τα γονικά δικαιώματα τερματίζονται όταν τα παιδιά συμπληρώνουν την ηλικία 18 χρονών (γίνονται ενήλικα), καθώς και σε περίπτωση γάμου των ανήλικων παιδιών ή και άλλων περιπτώσεων που τα παιδιά νόμιμα αποκτούν την πλήρη νομική ικανότητα πριν γίνουν ενήλικα.
Ως εκ τούτου, το άρθρο 126 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση που ένας γονιός αναλαμβάνει το παιδί παρά τη θέληση του άλλου γονιού.
Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται άλλη διαδικασία για την εξέταση αυτού του είδους υποθέσεων.

Ως εκ τούτου, για σκοπούς της εφαρμογής της Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (Χάγη, 25 Οκτωβρίου 1980) και της διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της, ψηφίστηκε ο Ομοσπονδιακός Νόμος της 05.05.2014 με αρ. 126 – ΦΖ «Περί τροποποίησης ορισμένων νομοθετικών πράξεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως συνέπεια της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Σύμβαση για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών».
Ο εν λόγω Ομοσπονδιακός Νόμος προβλέπει, ιδίως, την προσθήκη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (στο εξής ΚΠΔ ΡΟ) ενός νέου κεφαλαίου (22.2): «Δικονομικοί κανόνες για την εξέταση αιτήσεων σχετικά με την επιστροφή παιδιού ή την άσκηση σχετικά με παιδί του δικαιώματος πρόσβασης με βάση διεθνούς συμφωνίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας»

Οι πρόνοιες του εν λόγω κεφαλαίου του ΚΠΔ ΡΟ διέπουν τις δικονομικές ιδιομορφίες της εξέτασης και της επίλυσης των θεμάτων σχετικά με τις απαγωγές των παιδιών.
Σημείωση: Oι Προξενικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία παρέχουν σχετική αρωγή, στα νομικά πλαίσια που επιτρέπονται από την τοπική νομοθεσία στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.

8. Περιοχές με ρυθμιζόμενο καθεστώς επίσκεψης για τους ξένους πολίτες


1.Η Ομοσπονδιακή υπηρεσία κρατικής εγγραφής, κτηματολογίου και χαρτογράφησης του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει ολοκληρώσει τις εργασίες δημιουργίας σε ηλεκτρονική μορφή των διοικητικών χαρτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της περιφέρειας Μόσχας με την παρουσίαση επάνω σε αυτούς των περιοχών που έχουν ρυθμιζόμενο καθεστώς επίσκεψης για τους ξένους πολίτες.

Η διαδικασία έγκρισης εισόδου στις περιοχές που έχουν ρυθμιζόμενο καθεστώς επίσκεψης για όλους δίχως εξαίρεση ξένους πολίτες καθορίζεται στην παράγραφο 2 της απόφασης της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπ. Αρ. 470 και ημερ. 4 Ιουλίου 1992 «Περί της έγκρισης του καταλόγου των περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχουν ρυθμιζόμενο καθεστώς επίσκεψης για τους ξένους πολίτες»

2.«Η Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας-Αλανίας – είναι η περιοχή, σύνορα της οποίας στα νότια και δυτικά περιορίζονται με τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ρ-217 «Καβκάζ» από τα διοικητικά σύνορα της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας-Αλανίας έως το χωριό Καρτζίνα, με τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α-164 «Τρανσκάμ» από το χωριό Καρτζίνα έως την πόλη Αρντόν, με τη γραμμή η οποία συνδέει την πόλη Αρντόν, το χωριό Καντγκαρόν, Νόβαγια Σανίμπα, Γκιζέλ, με τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α-162 Βλαντικαβκάζ – Αλαγκίρ από το χωριό Γκιζέλ έως την πόλη Βλαντικαβκάζ, με τον αυτοκινητόδρομο Α-161 Βλαντικαβκάζ – Νίζνι Λαρς – σύνορα με τη Γεωργία (εξαιρώντας τα αναφερθέντα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Ρ-217, Α-164, Α-162 και του αυτοκινητόδρομου Α-161, του αεροδρομίου Βλαντικαβκάζ (Μπεσλάν), των πόλεων Βλαντικαβκάζ, Μπεσλάν, Αρντόν, των χωριών Ελτχόβο, Καρτζίνα, Καντγκαρόν, Νόβαγια Σανίμπα, Γκιζέλ, του οικισμού (στανίτσα) Ζμέισκαγια).

Η λωρίδα μήκους 4 χιλιομέτρων, η οποία εφάπτεται από τα δυτικά στον αυτοκινητόδρομο Α-161 Βλαντικαβκάζ – Νίζνι Λαρς – σύνορα με τη Γεωργία στο τμήμα από το σήμα του χιλιομετρικού δείκτη των 4 χλμ έως το σήμα του χιλιομετρικού δείκτη των 16 χλμ.

Επιτρέπεται η διέλευση μέσω του αυτοκινητόδρομου Ρ-217 «Καβκάζ», μέσω των αυτοκινητόδρομων, οι οποίοι συνδέουν την πόλη Βλαντικαβκάζ με τον αυτοκινητόδρομο Ρ-217 «Καβκάζ», μέσω του παρακαμπτήριου αυτοκινητόδρομου της πόλης Βλανικαβκάζ, μέσω του αυτοκινητόδρομου Α-163 (ο δρόμος από τον αυτοκινητόδρομο Ρ-217 «Καβκάζ» προς το αεροδρόμιο της πόλης Βλαντικαβκάζ) όπως επίσης και μέσω των σιδηρόδρομων Ναζράν – Μπεσλάν – Μουρτάζοβο, Βλαντικαβκάζ – Μπεσλάν και Γκουντερμές – Μοζντόκ – Προχλάντναγια.»

Χάρτες_______________________________________________
© 2014 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κρασνοντάρ