ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εγγραφή Τουριστικών Γραφείων

Υπό κανονικές συνθήκες, κάθε αιτητής/ρια για Θεώρησης Εισόδου οφείλει να προσέρχεται προσωπικά στο Γενικό Προξενείο για σκοπούς υποβολής της αίτησης. Κατ’ εξαίρεση, το Τμήμα Θεωρήσεων δέχεται αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω Ταξιδιωτικού Γραφείου, νοουμένου ότι το Γραφείο αυτό έχει προηγουμένως υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση στο Γενικό Προξενείο και εξασφαλίσει τη σχετκή εγγραφή/διαπίστευση.
Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2014 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κρασνοντάρ