ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδικευόμενοι


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές πανεπιστημιακού επιπέδου, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης» (Internship) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στις Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους αλλά και τις ανάγκες του Υπουργείου και των Διπλωματικών Αποστολών.

Οι αιτούντες θα πρέπει:

(α) να έχουν κυπριακή υπηκοότητα,
(β) να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα δύο πρώτα έτη των πανεπιστημιακών σπουδών τους,
(γ) να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας ή και της τοπικής γλώσσας σε περίπτωση που αιτούνται τοποθέτησή τους σε Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Η πρακτική άσκηση θα είναι χωρίς απολαβές και δεν μπορεί να έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη Δημοκρατία σε επιδόματα, ασφαλιστική κάλυψη, κ.α. Η αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των αιτητών στο Υπουργείο Εξωτερικών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο internship@mfa.gov.cy ή απευθείας στην Διπλωματική Αποστολή που τους ενδιαφέρει. Τα στοιχεία καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και οι αιτούντες καλούνται σε προσωπική συνέντευξη όταν υπάρξει ανάγκη που θα συνάδει με τα προσόντα / πείρα/ ικανότητες τους. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο πρακτικής άσκησης που θα δηλώσουν δεν υπάρχει ανάγκη θα καλούνται προς επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος τους για άλλη χρονική περίοδο. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι υπογράφουν Συμβόλαιο χωρίς αμοιβή το οποίο να περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, και δέσμευση εμπιστευτικότητας αναφορικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα περιέλθουν στην αντίληψη τους κατά την περίοδο της άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ μπορούν να συμπληρώσουν το πιο κάτω έντυπο και να το στείλουν στο cy.perm.rep@mfa.gov.cy

Έντυπο αίτησης© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών,
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.