Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο

Ειδικευόμενοι

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa06_gr/mfa06_gr?OpenDocumentΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει την ευκαιρία σε Κύπριους φοιτητές, πανεπιστημιακού επιπέδου, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα «Μαθητείας» (Internship) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στις Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, αλλά και τις ανάγκες του Υπουργείου και των Διπλωματικών Αποστολών.


Οι αιτητές θα πρέπει:


(α)
Να κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα.
(β)
Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα δύο πρώτα έτη των πανεπιστημιακών σπουδών τους (πχ 60 μονάδες).
(γ)
Να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας ή και της τοπικής γλώσσας στην περίπτωση που αιτούνται τοποθέτησή τους σε Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Η μαθητεία θα είναι
χωρίς απολαβές και δε θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη Δημοκρατία σε επιδόματα, ασφαλιστική κάλυψη, κ.α.

Η
Αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των αιτητών είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών (Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία) είτε στην Διπλωματική Αποστολή που τους ενδιαφέρει. Τα στοιχεία τους καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη όταν υπάρξει ανάγκη που θα συνάδει με τα προσόντα / πείρα/ ικανότητές τους. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο μαθητείας που θα δηλώσουν δεν υπάρχει ανάγκη, θα καλούνται προς επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός τους για άλλη χρονική περίοδο. Εάν η αίτηση αφορά κάποια Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας, η αίτηση των ενδιαφερομένων θα απευθύνεται στην ίδια τη Διπλωματική Αποστολή και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους θα πραγματοποιείται από την ίδια την Διπλωματική Αποστολή μέσω του Υπουργείου.

Οι υποψήφιοι θα υπογράφουν
«Συμβόλαιο Ειδίκευσης» χωρίς αμοιβή το οποίο περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, και δέσμευση για τα θέματα της εμπιστευτικότητας των στοιχείων και πληροφοριών που θα περιέρχονται στην αντίληψη τους κατά την περίοδο της ειδίκευσής τους.Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για θέση ειδικευόμενου στην Υπάτη Αρμοστεία, παρακαλείστε όπως αποστείλετε την αίτησή σας στην ακόλουθη διεύθυνση:
High Commission of the Republic of Cyprus
13 St James's Square
London SW1Y 4LB


είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση
CyprusinUK@mfa.gov.cy


Σχετικά Αρχεία:


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat aitisi gia mathiteia.pdf


EU - UK Agreement on EU Citizens' Rights in the UK

VACANCY

Follow us on Facebook

CONSULAR APPOINTMENTS

Follow us on Twitter

STUDY IN CYPRUS

OIKADE