Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο

Κύπρος και ΕΕ

Χρονολόγιο

2012 Την 1η Ιουλίου η Κύπρος αναλαμβάνει την Εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)

2008 Την 1η Ιανουαρίου η Κύπρος εισέρχεται στη ζώνη του ευρώ.

2004
Την 1η Μαΐου η Κύπρος γίνεται μέλος της EE.

2003
Η Κύπρος υπογράφει στην Αθήνα τη Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ.

1998
Αρχίζουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κύπρου και της EE.

1994
Στη Συνάντηση Κορυφής στην Κέρκυρα αποφασίζεται ότι η επόμενη φάση της διεύρυνσης θα περιλαμβάνει την Κύπρο και τη Μάλτα.

1993
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει θετική γνωμοδότηση για την αίτηση της Κύπρου.

1990
Η Κύπρος υποβάλλει αίτηση για ένταξη στην EE.Για περισσότερες πληροφορίες για τις σχέσεις Κύπρου–ΕΕ πατήστε
εδώEU - UK Agreement on EU Citizens' Rights in the UK

VACANCY

Follow us on Facebook

CONSULAR APPOINTMENTS

Follow us on Twitter

STUDY IN CYPRUS

OIKADE