Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο

Τοποθεσία

Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας

13 St James' Square

London SW1Y 4LB

Τηλ: +44 (0) 20 7321 4100

Φαξ: +44 (0) 20 7321 4164

e-mail : CyprusinUK@mfa.gov.cy


Πατήστε εδώ για να δείτε την Ύπατη Αρμοστεία στο χάρτη.EU - UK Agreement on EU Citizens' Rights in the UK

VACANCY

Follow us on Facebook

CONSULAR APPOINTMENTS

Follow us on Twitter

STUDY IN CYPRUS

OIKADE