κα. Μάρθα Μαυρομμάτη
Ύπατη Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία


      Born
      Studies
Diplomatic
Service:    Languages
Greek, English,
    Hobbies
Decorations

© 2006 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καμπέρα

Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση