ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα από την Κύπρο


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η: Προεδρικές Εκλογές 2018 – Εκλογικά Κέντρα Εξωτερικού

Η Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει γνωστοποιήσει ότι κατά τις Προεδρικές Εκλογές της 28ης Ιανουαρίου 2018, και σε τυχόν επαναληπτική εκλογή, δύναται να λειτουργήσουν, σύμφωνα με την Νομοθεσία, εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό σε πόλεις στις οποίες λειτουργεί διπλωματική αποστολή της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα υποβάλουν το σχετικό έντυπο Δήλωσης υπερβαίνει τους πενήντα (50).

Η Δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί από Κύπριους υπηκόους που διαμένουν προσωρινά στο εξωτερικό, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε ειδικό εκλογικό κέντρο που τυχόν να λειτουργήσει κοντά στον τόπο διαμονής τους, στο Βέλγιο ή/και την Ολλανδία.

Η Δήλωση, η οποία επισυνάπτεται για ευκολία αναφοράς, πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να αποσταλεί (με φαξ ή μέσω διαδικτύου) στην Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ή στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρατίθενται πιο κάτω:

Υπηρεσία Εκλογών-Υπουργείο Εσωτερικών
Αρ. τηλεομοιότυπου: 0035722678486
Ηλεκτρ. Δ/νση: elections@moi.gov.cy

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη
Αρ. τηλεoμοιότυπου: 0031703924024
Ηλεκτρ. Δ/νση: hagueembassy@mfa.gov.cy

Η υποβολή της Δήλωσης μπορεί να γίνει επίσης μέσω της πιο κάτω ιστοσελίδας: https://aps.elections.moi.gov.cy/Declaration/Selection.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2015 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη