ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Tαξιδιωτικές Πληροφορίες (θεωρήσεις εισόδου)


Γενικές Ταξιδιωτικές Πληροφορίες (συμπ. για θεωρήσεις εισόδου)


Πολίτες της ΕΕ / ΕΟΧ

Οι πολίτες της ΕΕ (Ευρωπαϊκής Ένωσης) / ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) δεν χρειάζονται θεώρηση για είσοδο στην Κύπρο, αλλά πρέπει να έχουν διαβατήριο που να είναι έγκυρο τουλάχιστον την ημέρα της αναχώρησής τους από την Κύπρο, ή εθνικό δελτίο ταυτότητας με την προϋπόθεση ότι έχει φωτογραφία και η εθνικότητα αναγράφεται στην ταυτότητα.

Εντούτοις, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι οι Ολλανδικές αρχές θεωρούν ότι τα Ολλανδικά δελτία ταυτότητας ισχύουν μόνο για ταξίδια εντός του χώρου Σένγκεν, του οποίου η Κύπρος δεν είναι μέλος. Η Πρεσβεία της Κύπρου, ως εκ τούτου, συνιστά στους Ολλανδούς πολίτες να χρησιμοποιούν το διαβατήριό τους όταν ταξιδεύουν στην Κύπρο.


Πολίτες τρίων χωρών (εκτός ΕΕ)


Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εσέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο (δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/13 της 26ης Ιουνίου 2013):

- να ισχύει επί τρεις (3) μήνες τουλάχιστον μετά την ημερομηνία αναχώρησης από την Κύπρο και
- να έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας από την ημερομηνία εισόδου στην Κύπρο.

Οι παρακάτω κατηγορίες εξαιρούνται από την απαίτηση θεώρησης εισόδου για είσοδο στην Κύπρο:


• Πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης Σένγκεν (τύπου πολλαπλών εισόδων) και που έχουν ήδη εισέλθει στη ζώνη Σένγκεν, σύμφωνα με τους κανονισμούς υπό τους οποίους εκδόθηκε η θεώρηση Σένγκεν, μπορούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο και να παραμείνουν εκεί για περίοδο ίση με το υπόλοιπο του χρόνου για τον οποίο ισχύει η θεώρηση Σένγκεν.

• Aλλοδαποί / πολίτες τρίτων χωρών (εξαιρούνται Τούρκοι πολίτες ή κάτοχοι άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων που διευκρινίζονται σε σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ) που είναι κάτοχοι θεώρησης εισόδου μακράς διαρκείας ή έγκυρης άδειας διαμονής εκδοθείσας από κράτος-μέλος της ΕΕ / ΕΟΧ (εξαιρούνται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία) ή την Ελβετία, μπορούν να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ 265/2010 (25/3/2010) και 562/2006 (15/3/2006).

• Kάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, σύμφωνα τη Συνθήκη των ΗΕ της 28ης Ιουλίου 1951 αναφορικά με τους Πρόσφυγες, δεν χρειάζονται θεώρηση για είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία εάν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα έχουν εκδοθεί από κράτος-μέλος της ΕΕ ή από κράτος-μέλος της Σένγκεν ή από κράτος που απαριθμείται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 539/2001 του Συμβουλίου σύμφωνα με την τροποποίησή του.

• Κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται σε ανιθαγενείς σύμφωνα με τη Συνθήκη που αναφέρεται στην Κατάσταση Ανιθαγενών Ατόμων της 28ης Σεπτεμβρίου 1954, δεν χρειάζονται θεώρηση αν τα έγγραφα έχουν εκδοθεί από κράτος-μέλος της ΕΕ ή από κράτος-μέλος της Σένγκεν και οι κάτοχοι των εγγράφων διαμένουν σε αυτό το κράτος-μέλος.

• Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και ανιθαγενή άτομα ή άλλα άτομα που δεν έχουν την υπηκοότητα καμίας χώρας, διαμένουν σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ / ΕΟΧ και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από αυτό το κράτος-μέλος (Κανονισμός της ΕΕ 1932/2006 της 21.12.2006).


Κατάλογος χωρών των οποίων οι υπήκοοι δεν χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για παραμονή μέχρι 90 μέρες, νοουμένου ότι είναι καλόπιστοι επισκέπτες:

Ι. Κράτη
* Μόνο για κατόχους βιομετρικών διαβατηρίων 


ΕΔΠ: Ειδικές Διοικητικές Περιοχές της Λαικής Δημοκρατίας της ΚίναςΙΙ. 
Εδαφικές Οντότητες και Αρχές
73. Ταϊβάν


ΙV. 
Πρόσθετες κατηγορίες ατόμων τα οποία ΔΕΝ χρειάζονται θεώρηση εισόδου
1. Κάτοχοι Διπλωματικών διαβατηρίων της Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μαυροβουνίου και Κατάρ.
2. Κάτοχοι Διπλωματικών και Υπηρεσιακών διαβατηρίων της Αρμενίας, Κίνας, Κόστα Ρίκα, Γεωργίας, Ιράν, Ιορδανίας, Καζακστάν, Μογγολίας, Μολδαβίας, Ρωσίας, Σερβίας, Σεϋχελλών και Ουκρανίας.
3. Κάτοχοι Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών διαβατηρίων της Αιγύπτου, Λιβάνου, Κουβέιτ, Συρίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
4. Κάτοχοι Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Επίσημων διαβατηρίων της Κολομβίας, Κούβας, Ινδίας, Μεξικού και Παναμά.
5. Κάτοχοι Διπλωματικών και Επίσημων διαβατηρίων της Νότιας Κορέας.
6. Kάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μαυροβουνίου, Μολδαβίας και Σερβίας.
7. Όλα τα πληρώματα πλοίων και αεροσκαφών.
8. Το πλήρωμα και οι συνοδοί σε πτήσεις επείγουσας ανάγκης ή πτήσεις διάσωσης και άλλοι βοηθοί σε περίπτωση καταστροφής ή ατυχήματος.
9. Τα πληρώματα πλοίων που ταξιδεύουν σε διεθνή ύδατα.
10. Οι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
11. Μαθητές υπήκοοι τρίτων χωρών που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι οι οποίοι κατοικούν σε τρίτη χώρα που κατονομάζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ και ταξιδεύουν στα πλαίσια σχολικής εκδρομής ως μέλη ομάδας μαθητών, συνοδευόμενοι από δάσκαλο του εν λόγω σχολείου.
12. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια εργασίας που εκδόθηκε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
13. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προσωρινή ή μόνιμη άδεια παραμονής που εκδόθηκε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
14. Όλα τα πρόσωπα που κατέχουν έγκυρο τίτλο διαμονής που εκδόθηκε από κράτος μέλος της ΕΕ (εκτός ΗΒ και Ιρλανδίας) συμπεριλαμβανομένης Ελβετίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Λιχτενστάιν.
15. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια ως φοιτητές.
Αίτηση για Θεώρηση Εισόδου και Απαιτούμενα Έγγραφα


1. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Όμως, κατ'εξαίρεση για άτομα που διαμένουν σε απόσταση πέραν των 300χλμ από την Πρεσβεία, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με συστημένη/καταχωρημένη παράδοση, εσωκλείοντας συστημένο φάκελο ειδικής παράδοσης (αξία γραμματοσήμων ?) με διεύθυνση επιστροφής για την ασφαλή επιστροφή του διαβατηρίου και των εγγράφων.

2. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον αιτητή (ή τον νόμιμο κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου)

3. Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου.

4. Το εθνικό διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών πέραν από την ισχύ της αιτούμενης θεώρησης.

5. Η άδεια διαμονής στη χώρα προέλευσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστο τρεις μήνες πέραν της ισχύος της προτεινόμενης περιόδου παραμονής στην Κύπρο.

6. Προκαταρτική κράτηση ή Δρομολόγιο ταξιδιωτικών διευθετήσεων (ταξίδι μετ’ επιστροφής με καθορισμένες ημερομηνίες) είναι απαραίτητα. Τα εισιτήρια δεν θα πρέπει να αγοράζονται προτού εκδοθεί η θεώρηση.

7. Κράτηση ξενοδοχείου εκ των προτέρων η οποία να αποστέλλεται με φαξ από τον Διευθυντή του Ξενοδοχείου.

8. Αν η επίσκεψη γίνεται για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να παρουσιαστεί επίσημη επιστολή πρόσκλησης από Κυπριακή εταιρεία.

9. Αν η επίσκεψη γίνεται σε φίλους ή συγγενείς, να παρουσιάζεται επιστολή πρόσκλησης από αυτούς με πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα στην Κύπρο (συχνά, με πιστοποιημένο έντυπο Ανάληψης Ευθύνης δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το άτομο που φιλοξενεί).

10. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την κάλυψη των εξόδων της προτιθέμενης παραμονής στην Κύπρο, π.χ. τραπεζικές καταστάσεις, ή ταξιδιωτικές επιταγές (πιστωτικές κάρτες μπορούν να γίνουν δεκτές ως συμπληρωματικές των τραπεζικών καταστάσεων και μόνο με πρόσφατη κατάσταση η οποία να επιβεβαιώνει το πιστωτικό όριο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μετρητά δεν θεωρούνται ως αποδεκτή απόδειξη).

11. Πρόσφατη (λιγότερο του ενός μηνός) επίσημη επιστολή από τον εργοδότη, απευθυνόμενη στην Πρεσβεία με αποδείξεις σχετικά με τον εβδομαδιαίο ή μηνιαίο μισθό. Αν ο αιτητής είναι αυτοεργοδοτούμενος, απαιτείται επιστολή από το δικηγόρο, το λογιστή ή τον τραπεζίτη. Αν ο αιτητής είναι φοιτητής, απαιτείται πρωτότυπη επιστολή από την σχολή ή το Πανεπιστήμιο, απευθυνόμενη στην Πρεσβεία, που να επιβεβαιώνει το καθεστώς /παρουσία και τη διάρκεια του κύκλου σπουδών.

12. Η Πρεσβεία μπορεί επίσης να ζητήσει αντίγραφο Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής για τη διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στην Κύπρο, από το άτομο που θα τον φιλοξενήσει, προς κάλυψη των πιθανών εξόδων επαναπατρισμού. Οι Τραπεζικές Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται για το ποσό των:
• €854 για επισκέπτες από τη Σρι Λάνκα, τις Φιλιππίνες, την Κίνα και άλλες Ασιατικές χώρες
• €515 για επισκέπτες από την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών και από άλλες Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες.
• €341 για επισκέπτες από τη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

13. Το κόστος της αίτησης είναι:Είδος Θεώρησης
Τέλη Θεώρησης
Θεώρηση Διέλευσης στα Αεροδρόμια (Κατηγορία Α)
€15,00
Θεωρήσεις εισόδου για σύντομη διαμονή (1-90 ημέρες) (Κατηγορία Γ)
€20,00
Πολλαπλές θεωρήσεις εισόδου ισχύος 1-5 χρόνια (Κατηγορία Γ)
€60,00
Θεώρηση εισόδου που εκδίδεται στα σύνορα (Κατηγορία Γ)
€25,00
Ομαδική θεώρηση εισόδου
€60,00
Εθνική θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας (Κατηγορία Δ)
€60,00


Παράκληση όπως πριν υποβληθεί η αίτηση για εξασφάλιση θεώρησης εισόδου, επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία στο τηλ. +46 8 24 50 08.Σημαντικές πληροφορίες:


Οι κανονισμοί εισόδου έχουν εφαρμογή μόνον στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κατοχή διαβατηρίου είναι αναγκαία, εκτός από τους κατόχους:

• Ταξιδιωτικών εγγράφων (Laissez-Passer) που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
• Εγγράφων που εκδίδονται σε απάτριδα άτομα και σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες.


Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αρνείται την είσοδο σε:

• Κατόχους «διαβατηρίων» που εκδίδονται παράνομα από την αποσχιστική οντότητα, την ούτω καλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» ("TRNC").

• Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη αναγνωρισμένη Κυβέρνηση στο νησί κράτος–μέλος της ΕΕ από 1.5.2004 και μέλος του ΟΗΕ και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Ως αποτέλεσμα της Τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και κατοχής, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ούτω καλούμενη «ΤΔΒΚ» έχει καταδικαστεί και κηρυχθεί παράνομη και άκυρη από ολόκληρη την Διεθνή Κοινότητα δια των Ψηφισμάτων 541/83 και 550/84 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με μόνη εξαίρεση την Τουρκία, κανένα κράτος στον κόσμο ή Διεθνής Οργανισμός δεν αναγνωρίζει την αποσχιστική οντότητα.

• Προς το παρόν, οι ξένοι περιηγητές που επισκέπτονται τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές μπορούν να περάσουν στις κατεχόμενες περιοχές.

• Η παραμονή σε Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας ξενοδοχεία στις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία αποτελούν αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης, σας θέτει σε μεγάλο κίνδυνο λήψης πιθανών νομικών μέτρων εκ μέρους των νόμιμων ιδιοκτητών.

• Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Κύπρο μέσω των παράνομων / κλειστών αεροδρομίων και λιμανιών (δηλ. όλων των αεροδρομίων και λιμανιών στις κατεχόμενες περιοχές), ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, προτρέπεστε να ταξιδεύετε μέσω των αναγνωρισμένων σημείων εισόδου (υπό τον όρο ότι σας έχει εκδοθεί θεώρηση εισόδου), προκειμένου να αποφύγετε πιθανά προβλήματα. Τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κύπρο είναι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσί και Πάφου, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε είσοδος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω άλλου λιμανιού ή αεροδρομίου στο έδαφος της Κύπρου, στο οποίο η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (Τουρκοκρατούμενες περιοχές) είναι παράνομη.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2015 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη