Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο Διαμονή Ευρωπαίων Πολιτών στην Κύπρο

Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Διαμονή Ευρωπαίων Πολιτών στην Κύπρο


Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο και για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής πολίτη, δελτίου διαμονής ή πιστοποιητικού μονίμου διαμονής, σας παραπέμπουμε στον ακόλουθο σύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης:

Υπήκοοι Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέλη της Οικογένειας