Skriv utSkriv ut Close Close Republiken Cypern
Vanliga Frågor

1. Vilka är de lagliga inreseplatserna till Cypern?
2. Vilka veterinära villkor gäller för inresa med husdjur
3. Vad gäller för införsel av läkemedel till Cypern?
4. Vad gäller för droginnehav på Cypern?
5. Var kan man söka juridisk rådgivning/hjälp i Sverige, Lettland och Norge?1. Vilka är de lagliga inreseplatserna till Cypern?

Personer som ska besöka Cypern måste resa in och ut ur landet via de lagliga flygplatserna eller hamnarna i landets södra, fria del som står under den cypriotiska regeringens kontroll. Då öns norra del står under turkisk ockupation, har alla inreseplatser där förklarats olagliga och förbjudna för all flyg- och sjötrafik. Detta gäller flygplatserna vid Tymbou (så kallade ”Ercan”) och Lefkoniko, samt hamnarna vid Famagusta, Kyrenia, Karavostasi och Xeros. Förbudet erkänns och följs av alla länder utom Turkiet.

Att passera till det ockuperade området

Den så kallade ”gröna linjen” delar ön i en del som Cyperns regering kontrollerar och en del som ockuperas av Turkiet. Besökare i det fria området som vill besöka det ockuperade området kan passera den ”gröna linjen” via de lagliga passageplatser som utsetts av Cypern. Inga formalia eller förberedelser krävs. Det räcker att informera en cypriotisk polis vid passageplatsen om syftet för besöket. Det är tillrådligt att ta med sig sitt pass eller id-kort för att kunna styrka sin identitet. Besökare bör under inga omständigheter låta sina pass stämplas av de illegala turkcypriotiska ”myndigheterna”. Personer som reser in till Cypern via en olaglig flygplats eller hamn och sedan passerar till det fria området bryter mot lagen och riskerar rättsliga påföljder.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

2. Vilka veterinära villkor gäller för inresa med husdjur

Djur som kommer från ett annat EU-land, Norge eller Island och har relevant dokumentation enligt nedan punkter, får resa in i Cypern utan att de behöver införseltillstånd eller sitta i karantän.

Djuret måste uppfylla följande krav:

1. Legitimation

Djuret ska ha en läsbar tatuering alternativt ett elektroniskt microship. Utöver identitetsbevis ska djuret färdas med dokumentation som visar på ägarens för- och efternamn, samt adress.

För att microshippet lätt ska kunna hittas och avläsas, samt vara kompatibelt med veterinärtjänstens utrustning måste microshippet a) tillverkats enligt internationella standardföreskriften ISO 11784:1996, eller b) följa bilaga A i ISO 11785:1996.

Om microshippet inte överrensstämmer med ovan nämnda ISO standard, och inte kan avläsas av veterinärtjänstens utrustning, måste personen som ansvarar för djuret tillhandahålla nödvändiga medel för att microshippet ska kunna avläsas vid inspektionen. Det ska kunna påvisas att djuret har microshippats innan minst en rabiesvaccination.

Fram till den 1 oktober 2012 accepteras båda legitimationssätt. Efter detta datum kommer endast det elektroniska microshippet accepteras som legitimation.

2. Rutt
Djuret ska ha kommit till Cypern direkt från ett annat EU-land, alternativs Norge eller Island.

3. Dokumentation

a) Europeiskt pass (beslut 803/2003/EK, bilaga, stycke C) som utfärdats av en auktoriserad veterinär, som styrker att djuret erhållit giltig vaccinering mot rabies enligt vaccintillverkarens instruktioner, och som getts till djuret med minst en enhet inaktiverad antigen per dos (enligt OIE standard).

Djuret ska ha:

- Vaccinerats mot rabies vid tidigast 3 månaders ålder, med en inaktiverad rabiessort enligt OIE standard, minst en månad innan resa till Cypern.
- Behandlats med avmaskningsmedel 24-48 timmar innan resa till Cypern, med medel som innehåller ämnena Fipronil, mot ektoparasiter, och Praziquantel, mot dvärgbandsmask.

b) Dokumentation som verifierar att djuret anlänt till Cypern från ett annat EU-land, alternativt Norge eller Island.

c) Vaccinationsdokumenten ska ha kontrollerats och visat sig uppfylla de krav som anges här.

Följande raser får inte föras in i Cypern:

Pit Bull Terrier (amerikansk pit bull), japansk tosa (tosa inu), argentinsk mastiff (dogo argentino) och brasiliansk mastiff (fila brasileiro).

KATTER, HUNDAR OCH ILLRAR UNDER 3 MÅNADERS ÅLDER FÅR INTE FÖRAS IN TILL CYPER, OAVSETT URSPRUNGSLAND


Införsel av andra djur än katt, hund och iller

För frågor gällande andra djur än katt, hund och iller vänligen kontakta distriktsveterinären på den plats ni reser till.

Kontaktinformation:

1. Nicosia District Veterinary Office
Tel: +357 22 80 52 40
Fax: +357 22 80 51 74
E-post: dvs.lefkosia@vs.moa.gov.cy

2. Limassol District Veterinary Office
Tel: +357 25 81 95 12
Fax: +357 25 30 65 44
E-post: dvs.lemesos@vs.moa.gov.cy

3. Larnaca District Veterinary Office
Tel: +357 24 30 42 75
Fax: +357 24 30 42 70
E-post: dvs.larnaka@vs.moa.gov.cy

4. Ammochostos District Veterinary Office
Tel: +357 24 72 15 71
Fax: +357 24 72 28 11
E-post: dvs.ammochostos@vs.moa.gov.cy

5. Paphos District Veterinary Office
Tel: +357 26 30 62 69
Fax: +357 26 30 61 68
E-post: dvs.paphos@vs.moa.gov.cy

Mer information (på engelska)
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

3. Vad gäller för införsel av läkemedel till Cypern?

Om du ska resa till Cypern och behöver ta med dig narkotikaklassade eller psykotropa läkemedel för eget bruk ska du enligt Schengenavtalets artikel 75 ha med dig ett så kallat Schengenintyg som utfärdas av behörig myndighet i ditt hemland.

En förteckning över narkotikaklassade
(gul lista) och psykotropa läkemedel (grön lista) finns på hemsidan för Internationella kontrollstyrelsen för narkotika.

Behöriga myndigheter:

Sverige:

Läkemedelsverket (Medical Products Agency)
PO Box 26
S-75103 Uppsala
Tel: (+46) 18 - 17 46 00
Hemsida: www.lakemedelsverket.se

Norge:

Norwegian Medicines Agency
Sven Oftedals vei 8
N-0950 Oslo
Tel: (+47) 22 89 77 00
E-post: post@legemiddelverket.no
Hemsida: www.legemiddelverket.no

Lettland:

State Agency of Medicines
15 Jersikas St
LV - 1003 Riga
Tel: (+371) 67 07 84 24
Fax: (+371) 67 07 84 28
E- post: info@zva.gov.lv
Hemsida: www.vza.gov.lv

Cypern:

Pharmaceutical Services
Ministry of Health
1475 Nicosia
Cyprus
Tel: (+357) 22 40 71 07
Fax: (+357) 22 407 149
E-post: phscentral@phs.moh.gov.cy
Hemsida: www.moh.gov.cy

Om du tar läkemedel som varken är narkotikaklassade eller psykotropa kan du föra in dem på Cypern förutsatt att du har ett läkarintyg som beskriver ditt medicinska tillstånd.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

4. Vad gäller för droginnehav på Cypern?

Innehav av alla sorters droger är ett allvarligt brott som straffas hårt, även vid små kvantiteter för personligt bruk. Detta gäller inte bara för heroin och andra tunga droger, utan även marijuana, hasch, syntetiska droger o dyl.

Vid frågor, kontakta polisen på Cypern:

Tel: 1498 (från Cypern) och +357 22 80 82 67
Fax: +357 22 31 14 23
E-post: policepress@cytanet.com.cy

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

5. Var kan man söka juridisk rådgivning/hjälp i Sverige, Lettland och Norge?

Man kan söka juridisk rådgivning/hjälp från följande Juridiska Samfunden.

Sverige: https://www.advokatsamfundet.se/

Lettland: http://www.advokatura.lv/en/news

Norge: https://www.advokatforeningen.no/

Observera: Ovannämnda information är endast för vägledning. Ambassaden bär inte något ansvar för verksamhet/åtgärderna/underlåtenheten hos medlemmarna av ovannämnda Samfunden.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας