ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Διαμονή Ευρωπαίων Πολιτών στην Κύπρο


Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο και για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής πολίτη, δελτίου διαμονής ή πιστοποιητικού μονίμου διαμονής, σας παραπέμπουμε στον ακόλουθο σύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης:

Υπήκοοι Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέλη της Οικογένειας


_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη