Skriv utSkriv ut Close Close Republiken Cypern
Besöka, bo och arbeta på Cypern

Resa till Cypern (visum)


EU / EES medborgare

EU ( Europeiska Unionen) / EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet)-medborgare behöver inte visering för att resa till Cypern. De måste däremot ha ett pass giltigt minst till och med avresedagen från Cypern, eller ett nationellt ID-kort som är försett med bärarens fotografi, och där giltighetstid och medborgarskap framgår.

Tredjelandsmedborgare (icke-EU)

Tredjelandsmedborgare måste vid inresa till Cypern ha med sig ett giltigt resedokument vilket ( enligt EU-förordningen nr 610/2013):

- måste vara giltigt minst tre (3) månader efter beräknat utresedatum från Cypern, och
- måste vara utfärdat inom 10 år från inresedatum till Cypern.


Tredjelandsmedborgare som innehar giltig Schengenvisering (för två eller fler inresor) och som redan vistas i Schengenområdet enligt det utfärdade Schengenvisumets förordningar, får resa till Cypern utan någon cypriotisk nationell visering för återstående tid på schengenviseringen.

Enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 265/10 av den 25 mars 2010 och nr 562/2006 av den 15 mars 2006 kan tredjelandsmedborgare (med undantag turkiska medborgare eller innehavare av resedokument specificerade i hörande EU-förordningar) som har en visering för längre vistelse eller giltigt uppehållstillstånd utfärdat i ett EU/EES-land (med undantag Storbritannien och Irland) eller Schweiz, resa till republiken Cypern utan visering förutsatt att de uppfyller inresevillkoren i enlighet med dessa förordningar.

Innehavare av resedokument utfärdade till erkända flyktingar enligt FN konventionen den 28 juli 1951 behöver ingen visering för att resa in på Cypern om dokumentet utfärdats av en EU- eller Schengenmedlemsstat (inkl. Norge och Island) eller stat som anges i EU förordnings bilaga II nr 539/2001 enligt ändring i förordningen.

Innehavare av resedokument utfärdade till statslösa personer enligt konventionen den 28 september 1954 behöver ingen visering om dokumentet utfärdats av en EU- eller Schengen-medlemsstat (inkl. Norge och Island) och dess innehavare vistas i denna medlemsstat.

I enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning nr 1932/2006 av den 21 december 2006 är konventionsflyktingar,statslösa personer och andra personer som inte har medborgarskap i något land och som är bosatta i ett EU/EES-land och är innehavare av ett resedokument som har utfärdats av detta medlemsland, befriade från viseringsskyldighet.

Länder vars medborgare inte behöver visering för inresa på Cypern (för vistelse upp till tre månader) förutsatt att de är bona fide-resenärer:

Nationals of the following countries do not require a visa to visit Cyprus (for a period up to three months) provided that they are considered to be bona-fide visitors:

All members of the European Economic Area (EU states plus Norway, Iceland, Liechtenstein) as well as Switzerland


The following third countries:

* Only for holders of biometric passports

SAR: Special Administrative Regions of the People’s Republic of China

II. Entities and Territorial Authorities not recognized as States by at least one Member State

73. Taiwan 

Additional categories of persons who do NOT require visa

1. Holders of diplomatic passports of Albania, Bosnia Herzegovina, FYROM, Montenegro and Qatar.
2. Holders of diplomatic and service passports of Armenia, China, Costa Rica, Georgia, Iran, Jordan, Kazakhstan, Mongolia, Moldova, Russian Federation, Serbia Seychelles, and Ukraine.
3. Holders of diplomatic, service, and special passports of Egypt, Lebanon, Kuwait, Syria and the United Arab Emirates.
4. Holders of diplomatic, official and service passports of Colombia, Cuba, India, Mexico and Panama.
5. Holders of diplomatic or official passports of the Republic of Korea.
6. Holders of biometric passports of Albania, Bosnia Herzegovina, FYROM, Montenegro, Moldova and Serbia.
7. All flight crew member who are holding Flightcrew Member’s License or a Crew Member Certificate issued under the Chicago Convention.
8. The flight crew and attendants on emergency or rescue flights and other helpers in the event of disaster or accident.
9. The civilian crew of ships navigating in international waters.
10. The holders of laissez-passer issued by the United Nations to their officials.
11. School pupils having the nationality of a third country listed in Annex I who reside in a Third Country listed in Annex II and are travelling in the context of a school excursion as members of a group of pupils accompanied by a teacher from the school in question.
12. All persons who are in possession of work permit issued by the Civil Archive and Migration Officer.
13. All persons who possess a permanent or a temporary residence permit issued by the Civil Archive and Migration Officer.
14. All persons who possess a valid residence permit issued by another Member State of the European Union (with the exemption if UK and Ireland) including Switzerland, Iceland, Norway and Liechtenstein.
15. All persons who possess a study permit.Ansökan om visum - grundläggande handlingar


• Pass, giltigt minst sex månader efter hemresa
• Uppehållstillstånd i Sverige giltigt minst tre månader efter hemresa
• Ifylld ansökningsblankett, daterad och signerad
• Tur- och returbiljett
• Bekräftelse av hotellbokning
• Aktuellt personbevis (familjebevis)
• Kontoutdrag från din bank som visar att du har tillräckliga medel för din vistelse på Cypern, eller ett arbetsgivarintyg. Om du är egen företagare ska du uppvisa brev från din auktoriserade revisor eller banken. Studerande ska presentera ett brev från skola/universitet eller annan utbildningsinrättning, adresserat till Cyperns konsulat, innehållande uppgifter om kursens längd.
• Om du åker på affärsresa ska du bifoga officiell inbjudan från det cypriotiska företaget avseende syftet med besöket
• Om du åker på gruppresa (klubblag, kör osv.) bifogar du ett brev från gruppledaren som innehåller personuppgifter, syftet med besöket, hur länge du stannar och vem som ansvarar för ditt uppehälle.
• Om du besöker vänner/familj krävs det ett så kallat Assumption of Responsibility från inbjudaren som ska vara vidimerad av Cyperns lokala myndigheter eller bemyndigad ämbetsman. Inbjudaren behöver även bifoga kopia av sitt pass och uppehållstillstånd. Konsulatet kan även kräva att inbjudaren uppvisar en kopia av bankgaranti på € 350 där inbjudaren ställer sig som garant för besökaren. Bankgarantibrev ska skickas både till en migrationsämbetsman (Migration Officer, Ministry of Interior, 1453 Nicosia, faxnr: +357 22 804421) och till ambassaden.

Bankgarantibrev utfärdas för följande belopp:

• € 854 för besökare från Sri Lanka, Filippinerna, Kina, och andra asiatiska länder
• € 515 för besökare från Samväldet och andra östeuropeiska länder
• € 341 för besökare från Syrien, Libanon, Jordanien, Egypten och andra mellanösternländer.

• Ett nytaget färgfotografi
• Ett frankerat kuvert för rekommenderat brev värt 80 kr för återsändning av ditt pass
• Visumavgift på (om du är gift med EU-medborgare är visumet kostnadsfritt. Vigselbevis eller annat bevis som styrker detta ska uppvisas):

Den 28/05/2019, i enlighet med anslutningsfördraget från 2003, lämnade Republiken Cypern en förklaring om beredskap för en Schengenutvärdering.

Efter Europeiska kommissionens Schengenutvärdering som startade i november 2019 och följande relevanta rekommendationer, i direkt överensstämmelse med Schengenregelverket och artikel 16 i viseringskodexen, kommer viseringsavgifterna att höjas enligt följande från och med 2022-12-01.

Types of Visa Fee (euro)
Airport Transit Visa (category A) 80
Short-stay Visa (1-90 days) (Category C) 80
Children between 6-12 years  40
Children under 6 years 0
Visa issued at the border (Category C) 80

Medborgare från:

Albanien⃰, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Bosnien 35
och Hercegovina*, Georgien⃰, Moldavien*, Montenegro*,
Nordmakedonien⃰, Serbien⃰, Ukraina⃰

*Visumavgift gäller endast för innehavare av icke-biometriska pass
Innehavare av biometriska pass behöver inget visum.

Vänligen kontakta konsulatet innan ansökningen lämnas in. Den konsulära avdelningen har öppet vardagar 10:00-13:00, 14.00-15.00, och nås på telefonnummer: 08-245008.

För mer information, vänligen besök hemsidan: https://mfa.gov.cy/visa-information.html

Viktig information


Följande inresebestämmelser gäller endast i de områden som ligger under den cypriotiska regeringens kontroll.


Pass fordras med undantag för de som är innehavare av:

- Laissez-passer handlingar utfärdade av FN.
- Dokument utfärdade till statslösa personer och erkända flyktingar.
- Medborgare i EU-medlemsstater, Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge kan resa till Cypern med nationellt ID-kort förutsatt att det är försett med bärarens fotografi och att giltighetstid och medborgarskap framgår.Att uppmärksamma


• Republiken Cyperns regering vägrar inresa till innehavare av “pass” olagligen utfärdade av den så kallade “turkiska republiken av norra Cypern” ("TRNC").
• Republiken Cyperns regering är öns enda erkända regering, medlem i EU sedan den 1 maj 2004, samt medlem i FN och andra internationella organisationer. Som resultat av den turkiska militära närvaron och ockupation kan Cyperns regering inte utöva faktisk kontroll i de ockuperade områdena. Det så kallade “TRNC” har fördömts och ogiltigförklarats av hela det internationella samhället i Säkerhetsrådets resolutioner nr 541/1983 och nr 550/1984. Ingen annan stat i världen eller internationell organisation erkänner den separatistiska enheten utom Turkiet.
• För närvarande kan utländska resenärer som besöker de regeringskontrollerade områdena i Cypern passera till det ockuperade området via särskilda check points.
• Resenärer som besöker det ockuperade området och bor på hotell som ägs av grekcyprioter riskerar rättsliga påföljder.
• Resenärer som reser in till Cypern via olagliga/stängda flygplatser och hamnar (alla flygplatser och hamnar i det ockuperade området), bryter mot republiken Cyperns nationella lagar. Alla resande till Cypern uppmanas därför att resa in i landet via erkända inreseplatser för att undvika eventuella problem.

Lagliga inresevägar är flygplatserna i Larnaca och Pafos samt hamnarna i Larnaca, Limassol, Latsi och Pafos, belägna i de regeringskontrollerade områdena. Inresa till republiken Cyperns territorium via det ockuperade området är förbjudet.För mer information vänligen kontakta:

The Migration Department
Ministry of the Interior
1457 Nicosia
CYPERN

Tel: +357 22 804410
Fax: +357 22 676944
E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nationellt visuminformationssystem (N-VIS)

Teknik kan spela en nyckelroll för att förbättra och förstärka de yttre gränserna. Under de senaste åren har Cypern drivit ett storskaligt IT-system (N.VIS) för att samla in och behandla visumansökningar.

Vad är VIS?

Det nationella visuminformationssystemet (N.VIS) tillåter utrikesministeriet att bearbeta data och fatta beslut rörande ansökningar om viseringar för kortare vistelse för att besöka eller transitera genom Cypern Republik. För detta ändamål är N.VIS ansluten till polisens stopplista. I detta syfte använder 38 ambassader och konsulat N.VIS.

Vad är syftet med VIS?

(a) N.VIS gör det möjligt för utrikesministeriet att kontrollera om en visumansökare är inlämnad som en förbjuden invandrare i den nationella stopplistan.

(b) Det gör det möjligt för gränsvakter att kontrollera att en person som presenterar ett visum är dess rättmätiga innehavare.

(c) Det hjälper till att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och andra allvarliga brott.

Hur fungerar det i praktiken?

Visumansökningar lämnas in i pappersform. I vissa länder lämnas visumansökningar till externa tjänsteleverantörer (ESP) som sedan vidarebefordrar dem till den kontrakterade lokala cypriotiska ambassaden / konsulatet. När sökandens uppgifter har angetts i N.VIS, körs ett antal kontroller inklusive för att avgöra om den sökande är in i den nationella stopplistan som en olaglig invandrare. Om ingen avisering finns och alla kontroller är genomförda då utfärdas visumet till den sökande.

Vem kan komma åt VIS?

Tillgång till VIS-data har endast behörig personal från utrikesministeriet för hantering av viseringsansökningar. Behöriga visumyndigheter (polisen) kan använda VIS i syfte att granska ansökningar vid inresepunkterna och / eller för att förlänga visum vid distriktspolisens invandringskontor.

De myndigheter som ansvarar för att utföra kontroller vid yttre gränser och inom de nationella territorierna har tillgång till förfrågan om VIS för att verifiera visumens äkthet.

Juridisk bakgrund

De viktigaste handlingarna som utgör N.VIS-lagstiftningen är:

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om VIS och utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen), EGT L 218, 13.8.2008, s. 60.

• Rådets beslut 2008/633 / RIF av den 23 juni 2008 om tillträde till samråd med VIS av utsedda myndigheter i medlemsstaterna och av Europol i syfte att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och annat allvarligt brott, EUT L 218, 13.8.2008, s. 129.

Hur är mina data i VIS skyddade?

Alla personuppgifter som behandlas i samband med hantering av viseringsansökningar skyddas av EU: s lagstiftning om dataskydd (Allmän uppgiftsskyddsförordning - GDPR) och den nationella lagstiftningen om dataskydd. Tillgång till N.VIS-data är begränsad till behörig personal i utförandet av sina uppgifter. De måste se till att användningen av N.VIS-uppgifter begränsas till det som är absolut nödvändigt, lämpligt och proportionerligt för att utföra sina uppgifter.

Även om VIS inte är tillgängligt från internet har någon person rätt att få information om sina uppgifter i VIS. Varje person kan begära att felaktiga uppgifter om honom / henne korrigeras och olagligt registrerade uppgifter raderas.

Lagligheten av behandlingen av N.VIS-personuppgifter övervakas av kommissionären för skydd av personuppgifter som är den nationella tillsynsmyndigheten.

Vilka är mina rättigheter?

Varje individ har följande rättigheter beträffande behandlingen av sina personuppgifter i N.VIS:

• rätten att fråga om uppgifterna i VIS,

• rätten att begära att felaktiga uppgifter om dem i VIS korrigeras,

• Rätten att lämna in ett klagomål till kommissionären för skydd av personuppgifter.

Vem kan jag kontakta för mer information?

Utrikesministeriet har utsett en dataskyddsansvarig (DPO) som kan ge råd till registrerade i relation till utövandet av sina rättigheter. DPO kan kontaktas på dpo@mfa.gov.cy.

--------------------------------------------------------------------------------

Cyperns Utrikesdepartement

Integritets meddelande


Den territoriella räckvidden för Allmän uppgiftsskyddsförordning EU 2016/679 och genomförandelagen 125 (I) 2018, som reglerar behandlingen av personuppgifter, omfattar Utrikesdepartementet och Republikens diplomatiska och konsulära beskickningar. Utrikesdepartementet som enligt lagen är datakontrollant är inställt på att fullständigt följa bestämmelserna och principerna för dataskydd.

För att utföra sina offentliga uppgifter behandlar Utrikesdepartementet personuppgifter manuellt eller digitalt i enlighet med nationell och EU-lagstiftning och internationella konventioner. Syftet med databehandlingen av Utrikesdepartementet omfattar följande fält för dess åtgärder:

- Konsulära tjänster inklusive konsulärt skydd,

- Samarbete med de diplomatiska beskickningarna ackrediterade Republiken och arbetet med Cyperns diplomatiska och konsulära uppdrag utomlands.

- Verifiering av dokument,

- Utfärdande av inträdesvisum,

- Användning av CCTV-system i byggnaderna för uppdrag och kansli av säkerhetsskäl.

Utrikesdepartementet kan lämna ut personuppgifter till tredje part i enlighet med lagen. Utrikesdepartementet kan till exempel lämna ut personuppgifter till andra statliga myndigheter eller stater i syfte att bevilja konsulära tjänster eller konsulärt skydd eller inom ramen för straffutredningar.

Utrikesdepartementet förvarar personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att utföra sina uppgifter eller av allmänintresse.

Dina Integritets rättigheter

Du kan skicka en begäran i någon av följande situationer:

• Om du vill veta vilka personuppgifter behandlas av Utrikesdepartementet.

• Om du vill ändra dina personuppgifter.

• Om du vill ta bort dina personuppgifter.

• Om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

• Om du vill lämna in invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

Varje begäran kan skickas elektroniskt till: info@mfa.gov.cy eller per post till: Utrikesdepartementet, Presidentpalats Aveny, 1447 Nicosia, Cypern

För ytterligare frågor kan du kontakta dataskyddsansvarig för Utrikesdepartementet elektroniskt till: dpo@mfa.gov.cy eller per post till ovannämnda adress.

Ett klagomål kan lämnas till dataskyddskommissionen, som är en oberoende tillsynsmyndighet, till postadressen: PO BOX 23378, 1682 Nicosia, Cypern eller elektroniskt till: Commissioner@dataprotection.gov.cy.Related Files:
_____________________________________________
© 2011 - 2024 Republiken Cypern,
Utrikesdepartementet,
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm