Skriv utSkriv ut Close Close Republiken Cypern
Besöka, bo och arbeta på Cypern

Införsel av läkemedel till Cypern


Om du ska resa till Cypern och behöver ta med dig narkotikaklassade eller psykotropa läkemedel för eget bruk ska du enligt Schengenavtalets artikel 75 ha med dig ett så kallat Schengenintyg som utfärdas av behörig myndighet i ditt hemland.

En förteckning över narkotikaklassade (gul lista) eller psykotropa läkemedel (grön lista) finns på hemsidan till Internationella kontrollstyrelsen för narkotika


Behöriga myndigheter:


Sverige:

Läkemedelsverket (Medical Products Agency)
PO Box 26
S-75103 Uppsala
Tel: +46 18 - 17 46 00
Hemsida: www.lakemedelsverket.se


Norge:

Norwegian Medicines Agency
Sven Oftedals vei 8
N-0950 Oslo
Tel: +47 22 89 77 00
E-post: post@legemiddelverket.no
Hemsida: www.legemiddelverket.no


Lettland:

State Agency of Medicines
15 Jersikas St
LV - 1003 Riga
Tel: +371 67078424
Fax: +371 67078428
E- post: info@zva.gov.lv
Hemsida: www.vza.gov.lv


Cypern:

Pharmaceutical Services
Ministry of Health
1475 Nicosia
Cyprus
Tel: +357 22 40 71 07
Fax: +357 22 407 149
E-post: phscentral@phs.moh.gov.cy
Hemsida: www.moh.gov.cy
Om du tar läkemedel som varken är narkotikaklassade eller psykotropa kan du föra in dem på Cypern förutsatt att du har ett läkarintyg som beskriver ditt medicinska tillstånd.
_____________________________________________
© 2011 - 2024 Republiken Cypern,
Utrikesdepartementet,
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm