ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Βοήθεια σε Περίπτωση Θανάτου στο Εξωτερικό


Αν η Πρεσβεία πληροφορηθεί το θάνατο Κυπρίου υπηκόου στο εξωτερικό, θα προσπαθήσει αμέσως να συλλέξει όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για τον αποθανόντα και τις συνθήκες του θανάτου του.

Αν ο αποθανών ταξίδευε μόνος και η οικογένειά του δεν έχει πληροφορηθεί τον θάνατό του, η πληροφορία αυτή μεταδίδεται αμέσως στο Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, μέσω της Κυπριακής Αστυνομίας, θα ενημερώσει και θα διατηρεί επαφή με τους πλησιέστερους συγγενείς, προκειμένου να προβούν σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις.

Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό με τον αποθανόντα, να ενημερώσετε αμέσως τον τοπικό αστυνομικό σταθμό και την Πρεσβεία.

Με τη συγκατάθεση των πλησιέστερων συγγενών, η Πρεσβεία θα βοηθήσει στη διαδικασία ταφής ή επαναπατρισμό της σορού και θα βοηθήσει στην εξασφάλιση πιστοποιητικού θανάτου, αντίγραφου επίσημης έκθεσης ή έκθεσης νεκροψίας. Αν η οικογένεια του αποθανόντα επιθυμεί τον επαναπατρισμό της σορού, η Πρεσβεία θα τον πληροφορήσει για την διαδικασία και θα παράσχει βοήθεια. Όμως, σε καμιά περίπτωση δε θα καλύψει τα έξοδα που θα προκύψουν από τον επαναπατρισμό της σορού στην Κύπρο, εκτός αν το ανάλογο ποσό χρημάτων κατατεθεί στο Λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών και /ή υπογραφεί έντυπο Ανάληψης Ευθύνης από τους πλησιέστερους συγγενείς.


Μεταφορά νεκρού στην Κύπρο

Για τον επαναπατρισμό ανθρώπινων λειψάνων στην Κύπρο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του νόμου που κυρώνουν τη Συμφωνία για τη μεταφορά ανθρώπινων πτωμάτων:

- Η μεταφορά ξεκινά από το κράτος αναχώρησης στην περίπτωση νεκρού σώματος ή από το κράτος στο οποίο είχε λάβει χώρο η ταφή σε περίπτωση ανθρωπίνων λειψάνων.

- Η άδεια διέλευσης (laissez passer) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους αναχώρησης σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και που δηλώνει την αιτία θανάτου και την ταρίχευση (εφόσον γίνει), θα πρέπει να συνοδεύει το νεκρό σώμα ή τα λείψανα. Η εταιρεία κηδειών που αναλαμβάνει τις διαδικασίες θα πρέπει να διευθετήσει το laissez passer καθώς επίσης και έγγραφο στο οποίο αναφέρεται η αιτία θανάτου και πιστοποιείται ότι όλες οι δέουσες διαδικασίες για διατήρηση του πτώματος έχουν γίνει. Το έγγραφο αυτό ετοιμάζεται βάσει του πιστοποιητικού θανάτου και αιτίας θανάτου που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές και πρέπει να είναι στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Αν χρειάζεται μετάφραση, θα πρέπει να είναι επίσημη και όχι της Πρεσβείας.

- Το νεκρό σώμα ή τα λείψανα πρέπει να τοποθετούνται σε προσεκτικά συγκολλημένο φέρετρο μολύβδου ή ψευδαργύρου, με τη βάση του να είναι καλυμμένη από απορροφητικό υλικό. Στη συνέχεια, πρέπει να τοποθετείται μέσα σε εξωτερικό ξύλινο φέρετρο πάχους 20 χιλιοστών τουλάχιστον. Αν ο θάνατος οφειλόταν σε μεταδοτική ασθένεια, το νεκρό σώμα ή τα λείψανα θα πρέπει να είναι τυλιγμένα σε ένα σάβανο εμποτισμένο με αντισηπτικό διάλυμα.

- Το πρόσωπο που παραλαμβάνει το φέρετρο στην Κύπρο πρέπει να κάνει έγκαιρα ρυθμίσεις με τις υγειονομικές υπηρεσίες της Κύπρου για την έκδοση δωρεάν άδειας για απαλλαγή από τον εκτελωνισμό.

- Έγκαιρη ειδοποίηση πρέπει επίσης να δίνεται στον αρμόδιο για θέματα Υγείας του λιμανιού ή αεροδρομίου έτσι ώστε να είναι παρών κατά την άφιξη.

Όλες οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν για τη διεθνή μεταφορά στάχτης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Υπουργείο Υγείας στον αριθμό 00357 22 605564.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη