ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα από την Κύπρο


Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την απόκτηση Ειδικής Άδειας Εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι η απόκτηση της Ειδικής Άδειας Εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία αφορά μόνο πρόσωπα από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας και αφορούν στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α)  πρώτου βαθμού συγγενών προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στη Δημοκρατία  (σύζυγος, παιδιά, γονείς)  για σκοπούς επανένωσης οικογενειών
(β)  προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας που η άφιξή τους στη Δημοκρατία είναι αναγκαία για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή για άλλες σημαντικές επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Τα αιτήματα για παραχώρηση Eιδικής Άδειας Εισόδου από την Επιτροπή πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.CyprusFlightpass.gov.cy ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο που αφορά στην Ειδική Άδεια Εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σε περίπτωση εξασφάλισης έγκρισης του αιτήματος για παραχώρηση Ειδικής Άδειας Εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα σας αποστέλλεται κωδικός μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον οποίο και θα χρησιμοποιήσετε κατά την   υποβολή αιτήματος για απόκτηση της Κυπριακής Κάρτας Πτήσης (CyprusFlightPass) μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Δεδομένου του μεγάλου όγκου των αιτημάτων, τονίζεται ότι τα πρόσωπα που επιθυμούν να αφιχθούν στην Κύπρο θα πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες με την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση. Παροτρύνονται όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως εξασφαλίζουν πρώτα την ειδική άδεια εισόδου όπου απαιτείται, πριν να διευθετήσουν το ταξίδι τους με αεροπορικές εταιρείες.
_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη