Skriv utSkriv ut Close Close Republiken Cypern
Besöka, bo och arbeta på Cypern

Bestämmelser för privata fartyg som åker till Cypern


Privata fartyg som ankommer till Cypern inspekteras av hamn- och sjöpolisen, migrationsmyndigheten, tullmyndigheten och hälsomyndigheter.

Fartygets befälhavare måste tillhandahålla följande dokument vid ankomst:


Till hamn- och sjöpolisen:

• Registreringshandling
• Allmän deklaration, som innehåller information om fartyget
• Lista över besättningen


Till migrationsmyndigheten:

Migrationsmyndigheten mottar listan över besättningen samt besättningens pass och utfärdar ett tillstånd för landstigning (blankett P52) för fartygets besättning.

EU-medborgare behåller sina pass och behöver inte detta tillstånd.


Till tullmyndigheten:

• Registreringshandling
• Allmän deklaration
• Deklaration över besättningen
• Lista över besättningen
• Proviantdeklaration


Till hälsomyndigheterna:

• Lista över besättningen
• Sjöfartshälsodeklaration


OBS! Hälsomyndigheterna inspekterar inte privata fartyg som ankommer från EU-länder.Mer information:


Cyprus Port Authority
23 Crete Street, 1061 Nicosia
P.O. Box 22007, 1516 Nicosia
Tel: + 357 22 81 72 00
Fax: + 357 22 76 54 20
E-post:
cpa@cpa.gov.cy
Hemsida:
www.cpa.gov.cy


St. Raphael Marina
P.O. Box 51933, CY 3509 Limassol
Tel: +357 25 83 42 55
Fax: +357 25 63 52 08
E-post:
marina@raphael.com.cy
Hemsida:
www.raphael.com.cy


Larnaka Marina, CY 6023 Larnaka
Tel: +357 24 65 31 10, 24 65 31 13
Fax: +357 24 62 41 10

E-post:larnaca.marina@cytanet.com.cy
_____________________________________________
© 2011 - 2024 Republiken Cypern,
Utrikesdepartementet,
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm