Skriv utSkriv ut Close Close Republiken Cypern
Besöka, bo och arbeta på Cypern

Borgerlig vigsel på Cypern


1923 infördes möjligheten till borgerlig vigsel på Cypern. Eftersom det är relativt enkelt att viga sig borgerligt kommer många par från hela världen till Cypern för kombinera bröllop och semester.

Personer som önskar viga sig på Cypern skall enligt 2003 års äktenskapslag 104 (I) personligen ansöka om detta hos vigselförrättaren i vald kommun, samt gå igenom viss nödvändig formalia före vigseln, såsom:


• Att tillkännage vigsel eller
• Att ansöka om särskild licens


Efter lysning kan vigsel förrättas inom tidigast 15 dagar och senast tre månader efter detta datum. Om äktenskap inte ingås inom dessa tre månader ogiltigförklaras lysningen och all formalia kring denna.

I brådskande fall kan giftermålsparterna ansöka om en särskild äktenskapslicens, vilken mot en högre avgift tillåter dem att vigas inom ett par dagar.

Parterna måste fylla i, signera och lämna in en "ansökan om äktenskap" hos vigselförrättaren. De skall även lämna en försäkran om att de är fria att gifta sig samt presentera en officiell handling som styrker att de inte redan är gifta. Om vigselförrättaren betvivlar handlingens äkthet eller om parterna inte presenterat en sådan handling skall de inför distriktregistratorn lämna en edsvuren försäkran om att de är ogifta och att inga hinder föreligger för att ingå äktenskap.

För mer information kontakta vald kommun genom Union of Cyprus Municipalities hemsida.


Grundläggande handlingar:


• Giltigt pass
• Födelsebevis alt. personbevis från Skatteverket (civilstånd, födelseort samt föräldrarnas namn och födelsedata ska framgå. Personbeviset ska vara stämplat av det lokala skattekontoret samt undertecknat av handläggaren. OBS! upplys Skatteverket att det rör sig om vigsel vid cypriotisk myndighet)
• Slutgiltig äktenskapsskillnad, alltså bevis på att tidigare äktenskap har upplösts samt att skilsmässodomen har vunnit laga kraft
• Dödsbevis om någon av parterna är änka/änkling
• Hindersprövningsintyg från Skatteverket


Alla handlingar skall vara i original och översatta från svenska till engelska eller grekiska av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare.


Att uppmärksamma

Vänligen kontakta vald kommun (se www.ucm.org.cy för kontaktuppgifter) för att kontrollera att ni har de rätta handlingarna innan resan till Cypern.

För omyndiga äktenskapsparter skall fadern lämna in ett skriftligt samtycke hos vigselförrättaren. Är fadern avliden ska modern göra detta. Om båda föräldrar är avlidna ska ett skriftligt samtycke ges av laglig vårdnadshavare.

Personer som medvetet presenterar falska uppgifter eller handlingar riskerar rättsliga påföljder.

Det äkta paret får ett vigselbevis av vigselförrättaren, men om de önskar kan de hos vigselförrättaren eller inrikesministeriet ansöka om bestyrkta kopior av beviset .

Om någon av äktenskapsparterna är medborgare i ett land som har en ambassad eller konsulat på Cypern skall vigselförrättaren enligt lag överlämna en certifierad kopia av vigselbeviset till det berörda landets ambassad eller konsulat.


Kontaktinformation:


Union of Cyprus Municipalities
P.O. Box 22033
CY-1516 Nicosia
Tel: +357 22 44 51 70
Fax: +357 22 67 72 30
Hemsida: www.ucm.org.cy
E-mail: endeky@cytanet.com.cy


Ministry of Interior
Registration Service
1457 Nicosia
Tel: +357 22 804 473
Fax:+357 22 804 598För information om Svenska kyrkan på Cypern: www.svenskakyrkan.se/ayianapa

_____________________________________________
© 2011 - 2024 Republiken Cypern,
Utrikesdepartementet,
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm