ΕκτύπωσηΕκτύπωση                                                                                       Κλείσιμο  Κλείσιμο

Εμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας     Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια


     Τουρισμός στην Κύπρο
Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου

Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για συναφή θέματα του 2018.

Σύμφωνα με τον Νόμο, ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου Τουρισμού, είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός, καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κύριες αρμοδιότητες:

- Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.
- Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.
- Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
- Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του τουριστικού τομέα.
Στοιχεία επικοινωνίας με το πλησιέστερο γραφείο του Υφυπουργείου Τουρισμού στην Ελλάδα:

Γραφείο Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου στην Αθήνα

Ξενοφώντος 2α, 10557 Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3734871
Email: 
cdmt.athens@gmail.com
Associations

Cyprus Hotel Association
P.O.Box 24772, CY 1303, Lefkosia (Nicosia) - Cyprus
Tel: +357 22 45 28 20
Fax: +357 22 37 54 60
email: chaniccy@cylink.com.cy

Association of Cyprus Travel Agents (ACTA):
House of Tourism
Ledra Street
2, Klokkaris Arcade
1011 Lefkosia
P.O.Box 22369, CY 1521 Lefkosia,
Tel: +357 22 66 64 35
Fax: +357 22 66 03 30
email: acta@acta.org.cy
Website: www.acta.org.cy

Cyprus Tourist Guides Association
P.O.Box 24942, CY 1355, Lefkosia (Nicosia) - Cyprus
Tel: 357 22 76 57 55
Fax: 357 22 76 68 72
email: cytouristguides@cylink.com.cy
website: www.cytouristguides.com

Association of Cyprus Tourist Enterprises
Dositheou 1 - 6th Floor - Flat 6
P.O.Box 20958, CY 1665, Lefkosia (Nicosia) - Cyprus
Tel: 357 22 37 44 33
Fax: 357 22 37 44 66
email: s.t.e.k@cytanet.com.cy
Website: www.acte.com.cy

Cyprus Hotel Managers' Association
P.O.Box 50531, CY 3607, Lemesos - Cyprus
Tel: 357 25 86 01 80
Fax: 357 25 37 11 28
email: m.evangelides@salamis-hotels.com

Cyprus Association for Cultural and Special Interest Tourism
357 22 88 98 00,
email: acta@ccci.org.cy
website: www.cyculture.net


Αρχή της σελίδας

© 2007 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια

Πατήστε εδώ για να τυπώσετε τη σελίδα
Εκτύπωση