ОтпечатванеОтпечатване                                                                                       Close  Close

Republic of Cyprus      Посолство на Република Кипър в София


     Туризъм в КипърЗам.-министерството на туризма

Зам.-министерството на туризма представлява трансформация на Кипърската туристическа организация и е създадено и функционира в съответствие с разпоредбите на Закона, предвиждащ създаване на зам.-министерство на туризма, назначаването на заместник-министър на туризма към Президента и съответните въпроси от 2018 г.

Съгласно закона, целта на създаването на зам.-министерството на туризма е да се създаде стратегически и надзорен орган с правомощия за разработване на национална стратегия за туризма, популяризиране и представяне на Кипър като туристическа дестинация, както и прилагане на законодателството в областта на туризма със следните, наред с други, основни отговорности:

- Създаване, координиране и прилагане на интегрирана Национална стратегия за туризъм с помощта на необходимите хоризонтални политики.

- Подпомагане на инвестициите в туризма.

- Насърчаване на туристическата информираност, образование и обучение.

- Прилагане на законодателството в областта на туризма и надзор на туристическия сектор.

Офисът на Зам.-министерството на туризма в Атина отговаря за връзките с България като предоставя услуги в областта на маркетинга и информацията.

Контакти:

Офис в Атина
Тел.: +30210 3734871
E-mail: cdmt.athens@gmail.com
Работно време:
понеделник – петък, 08.00 – 15.30ч.

Асоциации

Асоциация на кипърските хотели
P.O.Box 24772, CY 1303, Lefkosia (Nicosia) - Cyprus
тел.: +357 22 45 28 20
факс: +357 22 37 54 60
e-mail: chaniccy@cylink.com.cy

Асоциация на кипърските пътнически агенти (ACTA)
House of Tourism
Ledra Street
2, Klokkaris Arcade
1011 Lefkosia
P.O.Box 22369, CY 1521 Lefkosia,
тел.: +357 22 66 64 35
факс: +357 22 66 03 30
e-mail: acta@acta.org.cy
Интернет страница: www.acta.org.cy

Асоциация на кипърските екскурзоводи
P.O.Box 24942, CY 1355, Lefkosia (Nicosia) - Cyprus
тел.: +357 22 76 57 55
факс: +357 22 76 68 72
e-mail: cytouristguides@cylink.com.cy
Интернет страница: www.cytouristguides.com

Асоциация на кипърските туристически дружества
Dositheou 1 - 6th Floor - Flat 6
P.O.Box 20958, CY 1665, Lefkosia (Nicosia) - Cyprus
тел: +357 22 37 44 33
факс: +357 22 37 44 66
e-mail: s.t.e.k@cytanet.com.cy
Интернет страница: www.acte.com.cy

Асоциация на кипърските управители на хотели
P.O.Box 50531, CY 3607, Lemesos - Cyprus
тел.: +357 25 86 01 80
факс: +357 25 37 11 28
e-mail: m.evangelides@salamis-hotels.com

Кипърска асоциация за културен туризъм
тел.: +357 22 88 98 00,
e-mail: acta@ccci.org.cy
Интернет страница: www.cyculture.net


Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София

Моля, щракнете тук, за да отпечатате документа
Отпечатване