ΕκτύπωσηΕκτύπωση                                                                                       Κλείσιμο  Κλείσιμο

Εμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας     Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια


     Εμπορικές Σχέσεις Κύπρου-Βουλγαρίας
Το Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου στην Αθήνα έχει παράλληλη διαπίστευση και στη Βουλγαρία, και λειτουργεί με στόχο την ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων Κύπρου και Βουλγαρίας μέσω της προώθησης των Κυπριακών προϊόντων και της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

κ. Ιωσήφ Κυπραίος
Εμπορικός Σύμβουλος
Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου
Βουκουρεστίου 36, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ: 00302103646320/ 00302103646108
Φαξ: 00302103646420
e-Mail: ctcath@otenet.gr

Η σημασία της πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών ενισχύεται και από την ισχυρή οικονομική παρουσία της Κύπρου στη Βουλγαρία. Η Κύπρος είναι ο έβδομος μεγαλύτερος επενδυτής στη Βουλγαρία. Οι κυπριακές επενδύσεις στη Βουλγαρία φτάνουν τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ οι προοπτικές της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, καθώς και στον χρηματοοικονομικό τομέα εκτιμούνται ως πολύ ελπιδοφόρες.

Βουλγαρία και Κύπρος είναι οι χώρες με το χαμηλότερο φόρο επί των κερδών στην Ε.Ε., γεγονός που τις κάνει όχι ανταγωνιστές, αλλά κράτη, τα οποία μπορούν να ενοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων σ’ αυτό το μέρος της Ευρώπης.

Στο τομέα του τουρισμού υπολογίζεται ότι πέραν των 16 χιλ. Βούλγαρων κάνουν διακοπές στην Κύπρο ετησίως, ενώ οι Κύπριοι που επισκέπτονται τη Βουλγαρία για τουρισμό είναι περί τις 15 χιλ. Η εμπειρία της Κύπρου στον τομέα του τουρισμού μπορεί να συνεισφέρει πολλά, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται σε αυτό τον τομέα, με συγκεκριμένα προγράμματα. Πάνω από 800 φοιτητές από την Κύπρο σπουδάζουν στα βουλγαρικά πανεπιστήμια, ενώ πολλοί Βούλγαροι πολίτες ζουν μόνιμα και εργάζονται στην Κύπρο.


Αρχή της σελίδας

© 2007 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια

Πατήστε εδώ για να τυπώσετε τη σελίδα
Εκτύπωση