ОтпечатванеОтпечатване                                                                                       Close  Close

Republic of Cyprus      Посолство на Република Кипър в София


     Посолство



Посолството на Република Кипър в София е основано през 1992г. Дипломатическите отношения между Кипър и България се установяват веднага след провъзгласяването на независимостта на Република Кипър през 1960г. От основаването си всеки посланик на Кипър в Атина е бил едновременно акредитиран и за посланик в България. От 1 септември 2009 г. Република Кипър пристъпи към назначаването на посланик със седалище в София.

Главната мисия на посолството е развиването и задълбочаването на политическите, икономическите, културните и търговските връзки на Кипър с Република България. Успоредно с това посолството предоставя основна информация за Кипър, консулски услуги на кипърски граждани, които живеят или посещават България, както и на чуждестранни туристи или лица, които желаят да развиват отношения с Кипър в различни области.


Начало на страницата




© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София

Моля, щракнете тук, за да отпечатате документа
Отпечатване