English | Български
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια Λογότυπο: Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια
       Εμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση: Search
Ειδική Αναζήτηση          


ΕκτύπωσηΕκτύπωση


English   Български

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνονται τα μέτρα που αφορούν στις πτήσεις και στους αερολιμένες μέχρι την 1η Μαρτίου 2021
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
EMBASSY OF CYPRUS
SOFIAΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνονται τα μέτρα που αφορούν στις πτήσεις και στους αερολιμένες μέχρι την 1η Μαρτίου 2021

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων που εφαρμόζονται για τις πτήσεις και τους αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι την 1ηΜαρτίου 2021.

Σημειώνεται ότι βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020, το τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης σταδιακής επανέναρξης των πτήσεων και επαναλειτουργίας των αερολιμένων θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021.

Η πιο πάνω απόφαση πάρθηκε στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του τροποποιημένου Σχεδίου Δράσης σταδιακής επανέναρξης των πτήσεων και επαναλειτουργίας των αερολιμένων.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Удължават се мерките относно полетите и летищата до 1 март 2021 г.

Министерството на транспорта, съобщенията и строителството съобщава, че Министерският съвет е решил да продължи съществуващите мерки, прилагани към полетите и летищата на Република Кипър до 1 март 2021 г.

Отбелязва се, че въз основа на решение на Министерския съвет от 3 декември 2020 г. измененият План за действие за постепенно възобновяване на полетите и възобновяване работата на летищата ще влезе в сила на 1 март 2021 г

Горното решение беше взето в контекста на спешните мерки, предприети за справяне с пандемията на коронавируса и следователно няма да има преходен етап до пълното прилагане на изменения план за действие за постепенно възобновяване на полетите и възобновяване на летищата.


IMPORTANT ANNOUNCEMENT

The measures relating to flights and airports shall be extended until 1st March 2021

The Ministry of Transport, Communications and Works announces that during today’s meeting, the Council of Ministers decided to extend the existing measures applicable to flights and airports of the Republic of Cyprus until 1st March 2021.

It is noted that on the basis of a decision of the Council of Ministers dated 3 December 2020, the amended Action Plan for the gradual resumption of flights and re-opening of airports will enter into force on 1st March 2021.

The above decision was taken in the context of the emergency measures taken to address the coronavirus pandemic and therefore, there will be no transition stage until the amended Action Plan for the gradual relaunch of flights and re-opening of airports is fully implemented.Αρχή της σελίδας

© 2007 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου