ОтпечатванеОтпечатване                                                                                       Close  Close

Republic of Cyprus      Посолство на Република Кипър в София


     Основна информация за български посетители в Кипър


Безопасност на храните и питейната вода

В Кипър качеството на храните и качеството на питейната вода се контролира от здравните инспектори от службите за обществено здраве към Министерството на здравеопазването и органите на местното самоуправление. Храните и питейната вода са с високо качество, напълно безопасни са и без болести, предавани чрез храни и вода.

Водата е безопасна за пиене в Кипър, тъй като заразяване на водата почти не съществува и във всяка къща има прясна течаща вода за пиене.

Всички местни служби за водоснабдяване са в непрекъснато взаимодействие с Правителствените здравни служби и Главната химична лаборатория с цел превенция на евентуално токсикологично и бактериологично заразяване на водата в Кипър.

Чешмяната вода в хотели, ресторанти, обществени сгради и др. е безопасна за пиене.


В Кипър също така липсват сериозни заразни болести. Не се изискват ваксинации за пътниците.Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София

Моля, щракнете тук, за да отпечатате документа
Отпечатване