English | Ελληνικά
      
РЕПУБЛИКА КИПЪР

Начална страница | Най-често задавани въпроси | Карта на страницата | Интернет връзки | Контакти

Търсене:
Разширено търсене        

Последни новини

ОтпечатванеОтпечатване


English   Ελληνικά
  
Актуализирана епидемиологична оценка на риска за страни, свързани с болестта COVID-19, от 06.10.2020 г.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS - SOFIA


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Актуализирана епидемиологична оценка на риска за страни, свързани с болестта COVID-19, от 06.10.2020 г.Епидемиологичната картина на различните страни беше преоценена от Oтдела за наблюдение и контрол на инфекциозните заболявания на медицинските служби и обществените здравни служби по отношение на болестта COVID-19.

Следващата категоризация на страните въз основа на оценка на епидемиологичния риск е изключително динамична и може да бъде променена по всяко време, тъй като пандемията се развива и епидемиологичните данни се променят. За тази цел ще бъдат обявени нови данни и списъкът на държавите ще се актуализира често.

Отбелязва се, че съответната категоризация на държавите се прие, предвид препоръката на Европейския съвет от 30 юни за постепенно и координирано премахване на забраните за пътуване до Европейския съюз.

Категория А - Страни с нисък риск на този етап

• Държави-членки на Европейския съюз: 1) Германия, 2) Латвия, 3) Финландия

• Трети страни: 1) Австралия, 2) Нова Зеландия, 3) Южна Корея, 4) Тайланд

Отбелязва се, че за пътници, идващи от страни от категория А, не се изисква да представят сертификат за лабораторно изследване COVID-19, нито самоизолация.

Категория В - държави с потенциално нисък риск, но с повече съмнение в сравнение с категория А

• Държави-членки на Европейския съюз: 1) Дания, 2) Гърция, 3) Естония, 4) Ирландия, 5) Италия, 6) Литва, 7) Полша, 8) Швеция

Великобритания

• Членове на Шенгенското пространство: 1) Исландия, 2) Лихтенщайн, 3) Норвегия

• Малки държави: 1) Ватикан, 2) Сан Марино

• Трети страни: 1) Уругвай, 2) Китай (вкл. и Хонконг), 3) Япония, 4) Канада, 5) Канада, 6) Сърбия

Отбелязва се, че пътниците, идващи от държавите от категория В, са длъжни да са преминали лабораторно изследване през последните 72 часа преди заминаването и да притежават сертификат, който доказва отрицателен PCR тест за вируса.

Пояснява се, че пътниците от държави от категория Б, попадащи в следните категории, могат да направят молекулярно изследване при пристигане в Републиката:

а) кипърски граждани и членове на техните семейства (техните чуждестранни съпрузи, непълнолетни деца и техните родители),

б) всички законно пребиваващи в Републиката;

в) лица, имащи право съгласно Виенската конвенция; Указ (№ 30) от 2020 г. и

г) лица, независимо от националността им, в страната на пребиваване на които не се предоставя лабораторна услуга за анализ (обществена или частна) на тези, които желаят да пътуват до Република Кипър, и при съответно съобщение.

Отбелязва се, че разходите за теста са покрити от тях и в допълнение тези лица ще трябва да останат под домашно изолация, докато резултатът не бъде издаден.


Категория С - Страни с повишен риск в сравнение с категории A и B

• Държави-членки на Европейския съюз: 1) Австрия, 2) Белгия, 3) България, 4) Франция, 5) Хърватия, 6) Люксембург, 7) Румъния, 8) Испания, 9) Малта, 10) Нидерландия, 11) Унгария, 12) Португалия, 13) Словакия, 14) Словения, 15) Чешка Република

• Малки държави: 1) Андора, 2) Монако

• Членове на Шенгенското пространство: 1) Швейцария

• Трети страни: 1) Алжир, 2) Грузия, 3) Мароко, 4) Черна гора, 5) Тунис

Тази категория включва и онези държави, които не са включени в категории А или В. Някои от страните с висок риск според тяхната епидемиологична картина са споменати по-горе.

Според Наредбата за обеззаразяване (№ 30) от 2020 г. само някои категории граждани могат да влязат в Републиката от държави от категория C, като имат възможност да изберат да преминат диагностичен тест за болест COVID-19 при пристигането си в Кипър или да имат със себе си RT-PCR COVID-19 сертификат с отрицателен резултат в рамките на 72 часа преди заминаване. Отбелязва се, че тези индивиди трябва да останат в режим на самоизолация в продължение на 14 дни. Съответните здравни инструкции можете да намерите на връзката тук.

Също така се посочва, че съгласно Указа на министъра на здравеопазването, No. 37, от 12 август 2020 г., гражданите, пристигащи от държави от категория С, ще трябва да се подложат на молекулярен тест за COVID-19 за своя сметка, 48 часа преди края на самоизолацията си, която изтича в 14 дни. Резултатът от лабораторния тест трябва да бъде изпратен на адрес monada@mphs.moh.gov.cy. Подразбира се, че самоизолацията приключва на 14-ия ден и ако резултатът от повторния лабораторен тест е отрицателен.

Подчертава се, че всички пътници, независимо от категорията на страните, са длъжни да кандидатстват за CyprusFlightPass в рамките на 24 часа преди заминаването на своя полет. В допълнение, за целите на осигуряване на общественото здраве и наблюдение на епидемиологичната картина, ще бъде извършен пробен молекулярен лабораторен тест на COVID-19 на пътници от избрани пристигащи полети.

Отбелязва се, че горната категоризация на страните ще бъде валидна от 9 октомври.


Начало на страницата
© 2007 - 2020 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София
Начална страница | Правителствен интернет портал | Откажи | Администратор