English | Български
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια Λογότυπο: Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια
       Εμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση: Search
Ειδική Αναζήτηση          


ΕκτύπωσηΕκτύπωση


English   Български

Α΄ ΦΑΣΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΑΡΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α΄ ΦΑΣΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΑΡΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ

Πληροφορείστε ότι κυκλοφόρησε νεότερο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, στο οποίο καταγράφονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις που θα ισχύουν για άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης (09/06/2020 -19/06/2020) σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων στις πτήσεις από και προς Κύπρο. Επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Συγκεκριμένα:

Επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο, σε πρόσωπα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που εισέρχονται στη Δημοκρατία από χώρες των κατηγοριών Α και Β (πρώτος κατάλογος αυτών των χωρών σας προωθήθηκε με προηγούμενο μας μήνυμα ημερ. 22/5. Ο κατάλογος θα ανανεώνεται σε συχνή βάση), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προβεί σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους.

Πρόσωπα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, δύναται να πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξη τους στην Κύπρο, το κόστος της οποίας θα καλύψουν οι ίδιοι, και παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος:
(α) Κύπριοι πολίτες μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών,
(β) όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία,
(γ) πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης.

Τα πρόσωπα που με την άφιξη τους στη Δημοκρατία διαγνωστούν θετικοί στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

Για τις χώρες της Κατηγορίες Γ (δηλαδή όλες οι χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β), επιτρέπεται η μεταφορά στη Δημοκρατία των ακόλουθων κατηγοριών προσώπων, με πτήσεις για τις οποίες κατ’ εξαίρεση παραχωρείται ειδική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:
(α) Κυπρίων πολιτών μόνιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία, των αλλοδαπών συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους,
(β) όλων των νόμιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία,
(γ) προσώπων που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης,
(δ) προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, των οποίων η παρουσία στη Δημοκρατία, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, εγκρίνεται από το αρμόδιο ιατρικό όργανο για ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού,
(ε) ασθενών ανεξαρτήτως υπηκοότητας που έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία, την οποία ενδείκνυται όπως συνεχίσουν, και
(στ) πρώτου βαθμού συγγενών προσώπων που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Κύπρο και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στην Κύπρο (σύζυγος, παιδιά, γονείς) για σκοπούς επανένωσης οικογενειών.

Διευκρινίζεται ότι οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από Χώρες Κατηγορίας Α και Β αλλά έχουν διαμείνει/ζήσει ή ταξιδέψει στο εξωτερικό εντός των τελευταίων 14 ημερών ή ήταν επιβάτες σε μια διεθνή πτήση προς / από χώρα κατηγορίας Γ, εντός των τελευταίων 14 ημερών, θα αντιμετωπίζονται ωσάν να ήταν ταξιδιώτες από χώρα κατηγορίας Γ, και επομένως οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις χώρες Κατηγορίας Γ θα εφαρμόζονται για αυτούς.

Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχουν προβεί σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, με ένδειξη αρνητική, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους, είτε θα πραγματοποιούν την μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στην Κύπρο και θα παραμένουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος. Στη συνέχεια παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες. Όλα τα πρόσωπα που αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνωστούν θετικοί στην ασθένεια του COVID-19 θα παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο της Α Φάσης, επιτρέπεται:
- η μεταφορά και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων, τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται, με εμπορικές πτήσεις ή πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Οι όροι καταγράφονται στο Διάταγμα.
- η μεταφορά και παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών πληρωμάτων σκαφών οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας.
- η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης των έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού/ Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, στον οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα και ο οποίος οφείλει να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα άφιξης στη Δημοκρατία των εν λόγω προσώπων και να ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι όροι βάσει των οποίων επιτρέπεται η μεταφορά/ άφιξη των πιο πάνω κατηγοριών προσώπων στην Κύπρο, καταγράφονται στο συνημμένο Διάταγμα.

Διευκρινίζεται ότι ο επαναπατρισμός δικαιούχων από χώρες που δεν εμπίπτουν στην Α και Β κατηγορία θα συνεχιστεί, με ειδικές ναυλωμένες πτήσεις, μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2020. Από τις 20 Ιουνίου θα επιτρέπονται πτήσεις και από χώρες που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β και οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να εκδίδουν εισιτήρια. Στις εν λόγω πτήσεις θα επιτρέπονται μόνο επιβάτες οι οποίοι είναι Κύπριοι υπήκοοι, νόμιμα διαμένοντες στην Κύπρο και άτομα στα οποία θα παραχωρείται ειδική άδεια. Οι επιβάτες των πιο πάνω πτήσεων θα ακολουθούν τα Πρωτόκολλα που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας. Όσοι αγόρασαν εισιτήρια για να ταξιδέψουν την περίοδο από τις 9 μέχρι και τις 19 Ιουνίου και είναι δικαιούχοι για επαναπατρισμό, θα ενημερωθούν ανάλογα από την εταιρεία για τη διενέργεια των πτήσεων.

Για τυχόν απορίες/ διευκρινήσεις, παράκληση όπως επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης του ΥΠΕΞ.

09.06.2020Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 5297 5 6 2020 PARARTIMA 3o MEROS I[1].pdf (Μέγεθος Αρχείου:921,7Kb)Αρχή της σελίδας

© 2007 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου